АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Автор(и)

  • Олександр ТКАЧЕНКО Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.42.18

Ключові слова:

антропологічна криза, екзистенційна криза, пандемія COVID-19, погранична ситуація, самотність, свобо- да, спілкування, страх

Анотація

Метою статті є аналіз антропологічного аспек- ту поширення коронавірусної інфекції. Методологічними засадами дослідження стали принципи та категорії екзистен- ціальної філософії та психології, релігійного світогляду, діалек- тичний та феноменологічний підходи, методи аналізу та син- тезу. Наукова новизна. Події, пов’язані з поширенням пандемії COVID-19, можна охарактеризувати як антропологічну кри- зу. Відбувається наростання онтологічної тривоги й страху на політичному, економічному, фізіологічному рівнях. Однією з негативних особливостей боротьби проти коронавірусу є ціле- спрямовані кроки до вдосконалення дисциплінування (диктату- ри) суспільства, а саме відбувається атомізація соціального життя, ізоляція людей один від одного, спостереження над ними й контроль. В умовах пандемії поглибились такі форми від- чуження, як людини від суспільства; людини від людини; людини від себе; людини від культури; людини від екології. Однак крім негативних наслідків, сучасна пандемія має позитивній зміст, адже це ситуація пробудження до екзистенції, зміцнення влас- ної ідентичності. Висновки. Страхи, самотність, відчай, три- воги, обмеження життєвого простору, зменшення довіри до навколишнього світу, втрата відчуття безпеки, депресія – це окремі прояви фундаментальної кризи існування людини. Щоби правильно розуміти ситуацію, пов’язану з коронавірусом, отри- мати правильні орієнтири, необхідно з фізіологічного, політич- ного, економічного рівнів розуміння підійматися на духовний. В контексті запропонованої на розгляд проблеми важливим залишається питання про істинні цілі та зміст сучасної освіти й виховання. Пандемія COVID-19 актуалізує проблему глобаль- ної солідарності та співробітництва.

Посилання

Асмолов А.Г. Чем опасен вирус паники? 2020. URL: https://psy.su/feed/8044.

Афонские старцы о пандемии и вакцинации. 2020. URL: https://www.youtube.com/channel/UCQmzYI53CkYEZ5IMYElAjnw.

Горозия В.Е. Проблема отчуждения человека в учении Карла Маркса. 2005. URL: http://anthropology.ru/ru/text/goroziya-ve/problemaotchuzhdeniya-cheloveka-v-uchenii-karla-marksa.

Гришина Н.В. Экзистенциальный оптимизм и пессимизм. 2020. URL: https://psy.su/feed/8315.

Гундаров И.О. «Коронавирус ни при чем – политика власти провоцирует тотальную пандемию психоза». 2020. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc.

Гутерриш А. Пандемия COVID-19 и права человека. 2020. URL: https://www.un.org/ru/coronavirus/we-are-all-together-human-rights-andcovid-19-response.

Елисеева Н.В. Пограничные ситуации в экзистенции. Психология и психотехника. 2013. № 4 (55). С. 328–337. DOI: 10.7256/2070-8955.2013.04.3.

Каргіна Н. Основні підходи до вивчення психологічного благополуччя особистості: теоретичний аспект. Психологічні перспективи. 2019. Вип. 33. С. 127–138. DOI: https://doi.org/10.29038/2227-1376-2019-33-127-138.

Кривега Л.Д., Зубов В.О. Коронавірусний світ: атрибути соціальності. HUMANITIES STUDIES : збірник наукових праць / гол. ред. В.Г. Воронкова. Вип. 5 (82). Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. С. 50–59.

Коронованная пандемия и зачарованный мир : монография / под ред. Ю.М. Осипова, А.Ю. Архипова, Е.С. Зотовой. Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. 408 с.

Попова О.В. Пандемия и фигура философа. Человек. 2020. Т. 31. № 6. С. 11–30.

Унамуно M. Житие Дон Кихота и Санчо. URL: https://www.litmir.me/br/?b=313399&p=2.

Фромм Э. Революционный характер. Собрание переводов / А.И. Фет. Швеция : Философский архив “Nyko”ping”, 2016. С. 217–231.

Черниговская Т.В. Задача образования – научить сохранять человечность в цифровом мире. 2018. URL: https://philologist.livejournal.com/10596473.html.

Швейцер А. «Я родился в период духовного упадка человечества». Кризис сознания: сборник работ по «философии кризиса». Москва : Алгоритм, 2009. C. 5–11.

Шмеман А. Дневники (фрагменты). URL: http://www.rp-net.ru/book/OurAutors/shmeman/dnevnik.php.

Ясперс К. Разум и экзистенция / пер. с нем. А.К. Судакова. Москва : Канон+, 2013. 336 с.

Global Drug Survey COVID-19 Special Edition. 2020. URL: https://www.globaldrugsurvey.com/gds-covid-19-special-edition-key-findings-report.

Open brief van artsen en gezondheidsprofessionals aan alle overheden van België en de Belgische media. 2020. URL: https://docs4opendebate.be/open-brief.

Žižek S. Pandemic!: COVID-19 Shakes the World. New York and London : OR Books, 2020. 140 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-04