СИМВОЛІЗАЦІЯ МІФІЧНОГО ПРОСТОРУ У ФІЛОСОФІЇ ЕРНСТА КАССІРЕРА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.43.2

Ключові слова:

філософія культури, міфічний простір, символ, символізація, Ернст Кассірер, гетерогенність, «пазловий простір»

Анотація

Метою статті є виявлення ролі символу в процесі філософського осмислення структур міфічного простору видатним німецьким філософом ХХ століття, представником неокантіанства Ерн- стом Кассірером, а також аналіз особливостей символізації міфічного простору в концепції німецького філософа. Методологічними засадами дослідження є філософська рефлексія, феноменологічний підхід, історико-філософський аналіз першоджерел, порівняльний аналіз, систематизація. Наукова новиз- на полягає в тому, що з’ясовано роль символу як інтегруючого й конституюючого фактору в процесі побудови структур міфічного простору. Аналіз міфу як специфічної символічної форми і «простору міфу» у «Філософії символічних форм» Е. Кассірера висвітлюється в контексті розвитку європейської філософської традиції. Охарактеризовано основні риси міфічного простору в концепції Е. Кассірера (єдність «місця» і «змісту», чітко виражена структурованість, гетерогенність, розмежування сакральних і профанних локальностей). Структура символічного «простору міфу» в Е. Кассірера характеризується як різновид «пазлових» просторових структур. Висновки. Здійснивши культурно- філософський аналіз міфічного простору, Ернст Кассірер показав, яким чином символ виконує свої основні функції: функцію поєднання (шляхом символізації різних локальностей і напрямів), функцію розме- жування (шляхом закріплення за кожним місцем властивого тільки йому символічного змісту), функцію структурування, функцію позначення й розмежування сакральних і профанних смислів, функцію посе- редника між почуттями й мисленням людини (на прикладі символіки неоднорідності, гетерогенності, суміщення різнорідного). Будь-який міфічний простір символізується як «пазлова структура», оскільки простір міфу є гетерогенним, фрагментарним, енігматичним (тобто таким, що містить таємницю, містичний досвід певної спільноти або людства в цілому).

Посилання

Замятин Д.Н. Геокультура и процессы межцивилизационной адаптации: стратегии репрезентации и интерпретации ключевых культурно-географических образов. Цивилизация. Восхождение и слом / отв. ред. Э.В. Сайко. Москва : Наука, 2003. С. 222–234.

Некита А.Г., Мухина М.В. Мифологизация сакрального пространства дома в американских фильмах ужасов. Учёные записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 2020. № 8 (33). URL: https://www.novsu.ru/univer/press/eNotes1/i.1086055/?id=1450150.

Рощенко О.Г. Символіка Монсальвату і Валгалли у музичній драматургії оперного міфу Р. Вагнера «Лоенгрін». Вісник Нац. академії керівних кадрів культури і мистецтв. Серія «Мистецтвознавствo». 2019. № 3. С. 166–171.

Слюсар М.В. Міфічне та міфізація в медіапросторі і рекламі: теоретико-методологічні проблеми. Українська полоністика. 2018. № 15. С. 76–84.

Baumann Ch. Kant, Neo-Kantians, and Transcendental Subjectivity. European Journal of Philosophy. 2016. Vol. 25. Issue 3. Р. 595–616.

Borodenko O. The problem of the local in philosophical tradition and in modern philosophy of culture. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2020. № 27. С. 3–7. URL: https://doi.org/10.32837/apfs.v0i27.911.

Cassirer E. The Philosophy of Symbolic Forms. Volume 1: Language / trans. Ralph Manheim. New Haven/London : Yale Univ. Press, 1955a.

Cassirer E. The Philosophy of Symbolic Forms. Volume 2: Mythical Thought / trans. Ralph Manheim. New Haven / London : Yale Univ. Press, 1955b.

Cook E.F. The Philosophy of Mythology. Leiden : Brill, 2016.

Hübner K. Die Wahrheit des Mythos. Freiburg : Verlag Alber, 2011.

Imhof S. Kulturelle Selbstbeschreibung. Bildungsperspektiven eines Spannungsverhältnisses. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2016.

Levi-Strauss C. Structural Anthropology. New York : Basic Books, 1963. 412 p.

Makkreel R. Cassirer, Langer, and Dilthey on the Distinctive Kinds of Symbolism in the Arts. Journal of Transcendental Philosophy. 2021. № 2 (1) P. 7–20. URL: https://doi.org/10.1515/jtph-2019-0023.

Matherne S. Cassirer [1st edition]. London : Routledge, 2021.

Moss G.S. Ernst Cassirer and the Autonomy of Language. Lanham, Md. : Lexington Books, 2015.

Verene D. Foreword. Cassirer E. The Logic of the Cultural Sciences. New Haven : Yale University Press, 2000. P. vii–ix.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29