ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ АВТОКЕФАЛІЇ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.43.7

Ключові слова:

еклезіологія, автокефалія, єпархія, патріарх, кордон, інституція, церква

Анотація

Мета статті – висвітлення трансформаційних процесів інституту автокефалії та його значення в сучасній церкві. Еклезіологічна зумовленість автокефального принципу витікає із самої природи церкви. Спілкування між церквами має відбуватися виключно на засадах миру, взаємного визнання й рівності. Узурпація церковної влади – це нашарування, якими обросла церков- на інституція за століття існування. Тому увага дослідження зосереджена на самому феномені Церкви в її історичній ретроспективі. Методологічними засадами дослідження стали історичний і порівняльний методи, традиціоналізм, компаративний підхід, релігійна антропологія, герменевти- ка, філософський символізм. Наукова новизна насамперед це пов’язано з геополітичним і фінансовим чинниками. Висвітлюється, що з точки зору православної еклезіології очевидно, що за своєю струк- турою кожна церква неодмінно має бути автокефальною. Однак на практиці низка національних церков чекає Всеправославного визнання вже багато століть. Висновки. У дослідженні встанов- лено, що вже в донікейський період церква формує власну адміністративну систему управління та поділу за державним зразком. У ІІ–ІІІ ст. церковний інститут має чітку ієрархічну структуру. Визначено, що апостоли засновували перші спільноти як автокефальні. Проте в період Вселенсь- ких соборів автокефалія трансформувалася від природного стану до церковно-політичного явища. Доведено, що в ХІХ–ХХ ст., коли відбувся «парад автокефалій» на Балканах, питання автокефалії знову виходить на перший план загальних богословських дискусій. Ключову роль відіграв національний чинник, який вкладається в основу незалежності кожної з Помісних церков. Розпад держави не детермінує розділення церкви, хоча цього й вимагають церковні канони. Доведено, що держава завж- ди є зацікавленою, оскільки кожна незалежна країна прагне мати власну церкву, тому є захисником прав і повноважень церкви, яка розташована на її території. Це значно впливає на геополітичні відносини між Помісними церквами. Автокефалія виступала адаптаційним пристосуванням церкви до політичної географії держави. У статті встановлено, що інституційні суперечки Помісних цер- ков, пов’язані з межами та «канонічною територією», можуть бути вирішені виключно соборним шляхом і за участі всіх православних ієрархів. Отже, подальші наукові розвідки автокефальної тема- тики й канонічної творчості святих отців доповнять виконане дослідження.

Посилання

Варфоломій (Архонтоніс), патріарх. Томос надається без Всеправославного узгодження. URL: https://risu.ua/tomos-nadayetsya-bez-vsepravoslavnogo-uzgozhdennya-patriarh-varfolomiy_n96716.

Лотоцький О. Автокефалія. Засади автокефалії. Праці Українського наукового інституту. Варшава, 1935. Т. 1. 208 с.

Чаплин Всеволод, протоиерей. В Русской церкви будут добиваться ее определяющей роли в стране. 11.11.2015. URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=60905.

John H. Erickson. The Autocephalous Church. The Challenge of Our Past. Р. 92.

Hovorun C. Church-State Relations: Dilemmas of Human Freedom and Coercion. The Expository Times. 2015. № 10 (126). Р. 469–474.

Hovorun C. Is the Byzantine ‘Symphony’ Possible in Our Days? Journal of Church and State. January 2016. P. 280–296.

L’Hullier, Pierre [Peter]. Accession to Autocephaly. St. Vladimir’s Theological Quarterly. 1993. № 37:4. Р. 267–304.

Lucian N. Leustean. Orthodoxy and Political Myths in Balkan National Identities. National Identities 10. 2008. № 4. Р. 421–432.

Meyendorff J. What is an Ecumenical Council? Living Tradition. Р. 54.

Namee М. The Position of the Ecumenical Patriarchate in the Orthodox Church (1924). 26.09.2020. URL: https://orthodoxhistory.org/2020/08/26/the-position-of-the-ecumenical-patriarchate-in-the-orthodox-church-1924.

Sanderson С.W. Аutocephaly as a function of institutional stability and organizational change in the Еastern orthodox church. University of Maryland, College Park, 2005. 196 р.

Schmemann J. Problems of Orthodoxy in America. St. Vladimir's Seminary Quarterly. 1964. № 8.2. Р. 67–85.

Taft R. Interview with John J. Allen, published in The National Catholic Reporter 6 Feb. 2004, Religious Information Service of Ukraine. URL: cis-director-accuses-ukrainian-government-of-encouraging-religious-conflict_n1703.

Williamson О. The Mechanisms of Governance. New York : Oxford, 1996. Р. 4–5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29