ЮРІЙ НОВОСІЛЬСЬКИЙ ТА НОВА ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ІКОНОМАЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Мар’яна БАЛІЦКА

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.44.2

Ключові слова:

ікона, постмодернізм, творчість, мистецтво, екуменізм, релігія.

Анотація

Анотація. Метою статті є дослідження впливу творчості Юрія Новосільського, як своєрідної основи, поштовху для багатьох українських мистців у спробі інтерпретування, інтегрування та формування засобів і пошуку мови сучасної української ікони. Окрім творчого доробку художника приділяємо належну увагу концептуальній базі для особистісної творчості в царині іконотворення. Розглянуто формування творчої індивідуальної думки Юрія Новосільського крізь призму впливів релігій світу та релігійних явищ, філософських поглядів і сучасних мистецьких течій. Методологічним засадами дослідження стали загально системно логічні методи аналізу та синтезу, філософські – представлені аналогією та компаративістикою. У дослідженні використана спеціальна наукова методологія релігієзнавства – каузальний метод. Застосовано синергетичний, культурологічний метод і мистецтвознавчий аналіз. Наукова новизна даного дослідження полягає у пошуках основи та розгляд проблематики творення сучасної української ікони крізь призму мультидисциплінарного підходу та через аналіз творчої та інтелектуальної праці окремої особистості. Висновки. Творчий доробок Юрія Новосільського, який творив на досить гострих концептуальних кутах, наштовхує українських іконописців на спроби пошуку нових засобів творення сакральної релігійної дійсності у царині іконотворення. Чимало сучасних українських мистців захоплюються творчістю художника, його філософськими поглядами та роздумами на тему богослов’я ікони. Ставиться наголос на екуменічності сучасної ікони, адже сакральне мистецтво робить більше ніж різноманітні міжконфесійні симпозіуми та конференції. Акцентується на тому, що творчий та інтелектуальний доробок однієї особистості є ланкою у символічному причиново наслідковому ланцюгу творення нових явищ у візуальній духовній культурі, міжкультурному та міжконфесійному діалогові. Варто підкреслити, що у багатогранній добі постмодернізму, українська сучасна ікона приймає досвід минулих поколінь та гідно продовжує свій розвиток у різноманітних стилях та в присутності богословської основи.

Посилання

Гірник О. Вслухаючись очима в ікону / Олег Гірник. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/91088 (дата звернення 27.03.2022).

Стельмащук Г. Українські мистці у світі. Львів : Апріорі, 2013. С. 384–387.

Подгужец З. Розмови з Єжи Новосєльським про мистецтво. Київ :Темпора. 2011. 406 с.

Шпідлік Т. Мараната. Київ : Дух і літера, 2014. С. 72–75.

Czerni K. «Ikona nieoswojona». O formacji ideowej Jerzego Nowosielskiego, jego wizji Kościoła i koncepcji sztuki sakralnej / Czerni K. Режим доступу: https://teologiapolityczna.pl/krystyna-czerni-ikonanieoswojona- o-formacji-ideowej-jerzego-nowosielskiego-jego-wizji-kosciolai- koncepcji-sztuki-sakralnej (дата звернення 27.03.2022).

Czerni K. Nowosielski w Malopolsce./ Czerni K. Режим доступу: http://archiv.ub.uniheidelberg.de/artdok/5848/1/Czerni_Nowosielski_w_ Malopolsce_2015.pdf?fbclid=IwAR3TgSDy0drgQxcOtcGbmZzJicFgO8xejst xYqb4hoGg453TcmG4zHgp6EQ (дата звернення 25.03.2022).

Czerni K. Jerzy Nowosielski w Lublinie. /Czerni K. Режим доступу: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/6685/1/Czerni_Jerzy_ Nowosielski_w_Lublinie_2015.pdf (звернення 28.03.2022).

Czerni K. Wielcy Malarze./ /Czerni K. Режим доступу: https://jerzynowosielski.com/biografia/ (звернення 28.03.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-20