ВІЙСЬКОВА СУБКУЛЬТУРА ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.44.7

Ключові слова:

військо, культура, субкультура, цінності, етика, етикет.

Анотація

Метою статті є здійснення соціально- філософського аналізу військової субкультури. Розглянуто погляди щодо особливостей військової субкультури розвитку соціум, а також ряд важливих функцій: змістовна, виховна, мотиваційна, селекційна, комунікативна, стабілізаційна, захисну (або оптимізаційну). Наведено сегменти військової культури. За допомогою «субкультурної палітри» здійснюється соціальна ідентифікація людей, в структурі «культурного надбання» військової спільноти виділені її основні компоненти: корпоративні атрибути, символи, ритуали. Досліджено точку зору щодо армійського життя та зміни, які відбуваються в умовах професіоналізації збройних сил, що субкультура є важливим чинником системотворення та ідентифікації військової життєдіяльності. При аналізі проблем, пов’язаних з корпоративними атрибутами, символами та ритуалами паралельно розглянуто і ряд питань, що мають безпосереднє відношення до другого важливого компонента субкультури – ціннісних орієнтацій членів військової організації. Це цілком закономірно, адже як уже зазначалось, всі компоненти армійського «культурного репертуару» перебувають у взаємодії, це те, що люди вважають основоположним для свого життя, що формує ціль та мотиви їхньої діяльності. Загалом у структурі цінностей армійської служби прийнято виділяти декілька їх груп або напрямків. Останні можуть бути як загальними для всіх категорій військових, так і окремими, особливими, для солдатів-строковиків, для солдатів-контрактників, для офіцерів тощо. Дано короткий аналіз військового етикету як стереотипу поведінки, формою поводження людей в погонах, в основі яких здебільшого лежать традиції (звичаї), принципи моралі та статутні вимоги. Він допомагає зрозуміти неординарність, престижність армійської професії, усвідомити особливі характерні риси її представників. Вивчено особливості національного характеру та військово- корпоративні цінності офіцера.

Посилання

М. Богатырев. Организационная культура предприятия: основные подходы к управлению. Проблемы теории и практики управления. 2005. № 1. С. 104–111.

Макаренко Н.Г. Соціальний-філософський аналіз військової культури (методологічний аспект). Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Філософія. Політологія. 2003. № 3. С. 59–63.

Мартинюк В.М. Механізм формування та критерії ціннісних орієнтацій військовослужбовців. Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. Випуск ІХ. 2001. № 4. С. 78–85.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. докт. филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. Москва, 1984. 816 с.

Скуріхін С. Правовий менталітет офіцерів Збройних Сил України. Право України. 2006. № 3. С. 109–112.

Солнышкина А. Организационная культура как инструмент решения социальных проблем военной сферы. Социология: теория, методы, маркетинг. 2006. № 4. С. 195–202.

Соціальна робота : Короткий енциклопедичний словник. К. ДЦССМ. 2002. 536 с.

Сергій Семенов, Олександр Гегечкорі, Олександр Васильковский Громадянські свободи військовослужбовця: посилена необхідність та компенсація обмежень. «Власть и общество (История, Теория, Практика)». Научный журнал Ассоциации открытой дипломатии. – Тбилиси, 2021. № 1(57). С. 131–143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-20