ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ У ЗОНАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.44.17

Ключові слова:

морально-етичні норми, зона ведення бойових дій, інституціональні форми забезпечення етичних норм, принцип гуманізму, дегуманізація, волонтерство.

Анотація

Метою дослідження є аналіз наявних інституціональних форм забезпечення морально-етичних норм у зонах ведення бойових дій, зокрема в Україні, виявлення певного кола проблем щодо реалізації закріплених даними інституціональними формами морально-етичних приписів та норм у соціальних та воєнних практиках сучасної України. Методологія. У дослідженні на основі міждисциплінарного та конкретно-історичного підходів здійснено аналіз інституціональних форм забезпечення етичних норм у зонах ведення бойових дій з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Головна увага надається розглядові сформованих на теренах України відповідних механізмів та соціальних інститутів, функціонування яких здатне забезпечити додержання морально-етичних норм під час ведення бойових дій на теренах нашої країни. При проведенні дослідження було використано методи філософської рефлексії, аналізу, синте- зу, аналізу документів, моніторингу, спостереження. Контекстом даного дослідження є реалії ведення бойових дій в сучасній України. Своєрідність отриманих результатів: 1) Визначено наявні в Україні основні механізми та соціальні інститути, метою функціонування яких є забезпечення морально-етичних норм та принципів у зонах ведення бойових дій. 2) Виявлено низку системних проблем, пов’язаних з прикладними аспектами функціонування визначених соціальних інститутів та механізмів на основі аналізу українських реалій, починаючи з подій 2014 і по березень 2022 років включно. 3) Обґрунтовано провідну роль принципу гуманізму, який має стати домінуючим у зоні ведення бойових дій. 4) Моніторинг сьогодення демонструє наявні у різноманітних соціальних та військових практиках деформації, пов’язані з порушенням принципу гуманізму, що здатне привести до значних ризиків. 5) Обґрунтовано залежність ефективності функціонування означених соціальних інститутів та механізмів від наявного рівня морально-етичної та правової культури суб’єктів соціальної взаємодії у зоні ведення бойових дій. 6) Обґрунтовано тезу про наявну поляризацію українського суспільства за морально-етичною ознакою. Головною перспективою дослідження є пошук оптимальних механізмів практичного втілення в різноманітні соціальні та військові практики інституціонально закріплених морально-етичних норм та принципів у зонах ведення бойових дій на теренах України. Проведене дослідження відкриває чисельні перспективи для подальших розвідок науково-теоретичного та науково-практичного спрямування.

Посилання

Кодекс поведінки учасників бойових дій. Київ : ГКФ Любава, 1995. 31 с.

Конституція України URL:https://www.president.gov.ua/documents/ constitution (дата звернення 21.03.2022).

Наказ Міністерства оборони України від 23.03.2017 № 164 «Про затвердження інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України» URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0704-17#Text (дата звернення 20.03.2022)

Севрук І., Диалог между гражданскими и военными структурами: теоретические обоснования и практические аспекты взаимодействия в украинских социокультурных контекстах. Legea si Viata. Publicatie stiintifico- practica. 2018. Nr. 12/2 (324). Р. 119–125.

Указ Президента України № 392/2020 Про рішення Ради Національної безпеки та оборони від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України» URL: https://www.president.gov.ua/ documents/1212021-37661 (дата звернення 16.11.2021)

Указ Президента України № 392/2020 Про рішення Ради Національної безпеки та оборони від 14 вересня 2020 року «Про стратегію національної безпеки України» URL: https://www.president.gov.ua/ documents/3922020-35037 (дата звернення 16.11.2021)

Українська волонтерська служба. Офіційний сайт. URL: https://volunteer.country/ ( дата звернення 05.03.2022) 8. Центр журналистских расследований. В Офисе президента призвали гуманно обращаться с российскими пленными: Мы – воины света, мы не фашисты URL: https://investigator.org.ua/news-2/240453/ ( дата звернення 05.03.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-20