ТЕХНІКА І ЛЮДИНА: СУЧАСНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.44.20

Ключові слова:

філософія техніки, технізація, техносфера, негантропоцен, негантропологія, цифрові гуманітарні науки.

Анотація

Метою статті є концептуальне виявлення процесу взаємодії людини та техніки у техноспросторі; сучасна репрезентація поняття «техніка». Методологічними засадами дослідження є філософська рефлексія, герменевтичний метод, історико-філософський аналіз першоджерел, порівняльний аналіз, систематизація. Наукова новизна полягає в тому, що затверджується актуалізація напрямку філософія техніки, яка знаходить свою нову форму в філософії сучасного французького філософа Бернара Стиглера. Охарактеризовано основні риси поняття техніки, негантропоцену та негантропології в концепції Бернара Стиглера. Досліджено роботу Інституту досліджень та інновацій паризького Центру Жоржа Помпіду (IRI) та представлено ідеї цифрових гуманітарних наук як частини сучасних цифрових досліджень. Висновки. Технологічний прогрес має трансформуючий ефект та значно впливає на формування нових умов існування людини, таким чином створюється новий простір – техносфера. Технічні об’єкти щільно входять в життя сучасної людини та утворюють самостійну систему відносин, що надає людині властивість суб’єктності. Ця теза стала необхідною для розуміння філософії техніки Бернара Стиглера, який слідом за Сімондоном визнає технічні об’єкти неорганічно організованим сущим, яке має свою власну динаміку, яка не зводиться до фізики та біології. Стиглер продовжує працювати над постановкою питання про техніку та пропонує новий метод осмислення світу в технологічну еру. Визнаючи всі виклики епохи і вступаючи в дебати про антропоцен, філософ виступає за активне його перетворення в те, що він називає «негантропоценом». Бернара Стиглер висуває новий філософський проект – негантропологію як виклик сучасності, і постулює свою основну тезу: негантропологія повинна сприяти появі негантропоцена. Для цього він вводить поняття ентропії і негентропії та зазнає, що у той час як ентропія означає поступове розкладання Всесвіту, що розглядається як замкнута система, негентропія – це властивість системи, яка бореться з ентропією. Негантропоцен, тим самим, виступає переоцінкою цінностей, служить виходом з ентропійного розладу антропоцену через новий рівень уваги і відповідальності.

Посилання

Кралечкин Д. Разум и глупость в цифровую эпоху. Критик. Логос. 2013. № 7. С. 5–12.

Кучинов Е.В., Закаблуковский Е.В. Техника будущего: Симондон, Гваттари, Брайант, Стиглер. Тамбов: Грамота. 2016. № 8(70). С. 120–126.

Свирский Я.И. Концептуальные особенности философской стратегии Жильбера Симондона. Идеи и идеалы, 2017. № 3. С. 111–125.

Institut de recherche et d’innovation. https://www.iri.centrepompidou.fr/ (дата звернення: 21.03.2022).

Simondon G. Du mode d’existence des objets techniques. Paris, 1989.

Stiegler B. La société automatique. Fayard, 2015. T. 1. L’avenir du travail. 300 p.

Stiegler B. Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus. Stanford, 1998. 8. Stiegler B. The Negathropocene. Stanford, 2018. 316 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-20