МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.spec.1

Ключові слова:

методологія, євроінтеграція, стратегія, вища освіта, інтернаціоналізація, студентоцентризм, компетентнісний підхід.

Анотація

Анотація. Метою статті є виявлення та обґрунтування методологічної основи сучасних євроінтеграційних процесів, які визначають стратегію розвитку вищої освіти в Україні. Методологія. Продуктивним є застосування цивілізаційного підходу, методів історико-філософського аналізу, що дало можливість проаналізувати проблему розвитку вищої освіти як форми суспільної свідомості на початку ХХІ ст., з’ясувати стратегічні особливості євроінтеграційних процесів у вищій школі України. Наукова новизна. У статті розглянуто засадничі положення стратегії розвитку вищої освіти України, що визначає євроінтеграцію як пріоритетну мету, дає інструментарій її реалізації. Установлено, що методологічні засади стратегічно важливих концептуальних положень розвитку вищої освіти реалізуються в операційній складовій частині, зокрема в ціннісних настановах, принципах, підходах, освітніх технологіях. Ключовими серед них є принципи студентоцентризму, відкритої науки, компетентнісний підхід тощо. Для реалізації євроінтеграційних пріоритетів МОН України передбачає оновити й затвердити Дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору та відновлення Рамкової угоди з Європейським Союзом про наукову та технічну співпрацю. Важливою є адаптація до українських реалій принципу відкритої науки, що сприяє інтеграції української дослідницької інфраструктури до європейських дослідницьких е-інфраструктур та їх консорціумів, водночас у долученні до розбудови Європейської хмари відкритої науки, сервісного навчання тощо. Висновки. У сучасних складних цивілізаційних умовах в Україні і світі методологічні орієнтири вищої освіти значною мірою визначають стратегію європейської та євроатлантичної інтеграції.

Посилання

Мар’єнко М. Європейська хмара відкритої науки та застосування її компонентів в освітньому процесі. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721307/1/ Rozv.%20nauk.%20Marienko%20tezy.pdf (дата звернення: 01.06.2022).

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи : Рішення Колегії МОН від 27 жовтня 2016 року. 36 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainskashkola- compressed.pdf (дата звернення: 10.09.2020).

Операційний план реалізації у 2022–2024 роках Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/ app/media/news/2022/04/15/VO.plan.2022-2032/Operatsiynyy.plan.SRVO- 23.02.22.pdf (дата звернення: 03.02.2022).

Сервісне навчання – Service-learning. URL: uk.wikicsu.ru (дата звернення: 10.06.2022).

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-vishchoyiosviti- v-ukrayini-na-20222032-roki-286 (дата звернення: 10. 05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-21