ІНТЕГРАЦІЯ ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ТА КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.spec.2

Ключові слова:

етика, нетикет, інфопростір, спілкування, комунікація, інформація, інтеграція.

Анотація

Анотація. Метою статті є осмислення і окреслення основних критеріїв людського спілкування та взаємовідносин, зміни чи незмінності етичних акцентів у глобальному цифровому комунікативному просторі. Основним методологічним критерієм дослідження є використання аналітичного підходу, який дає змогу рефлексивно-критичним шляхом виділити основні моменти міжособистісної комунікації на етичних засадах в інформаційно-комунікативному просторі. Наукова новизна. У статті зазначено, що сучасний світ перебуває в особливій фазі свого становлення, де велика кількість процесів, які стосуються різноманітних сфер людської життєдіяльності, починаючи від повсякденної і закінчуючи загальносвітовою, так чи інакше зазнають незворотних змін, які часто пов’язані з абсолютно новими ризиками й викликами, за своїм масштабом перевершують усе відоме досі, але, незважаючи на змінні реалії, незмінним залишається одне: вміння бути людиною, зберігати в собі людське, максимально інтегруючись у нову даність та реалії, взаємодіяти одне з одним на моральному рівні, адекватно користуючись тими інформаційно-комунікативними засобами, які перебувають у широкому доступі світової більшості, а адекватність і толерантність завжди були сферами етики, без якої самовладдя в розумах, думках, діях та словах досягло б критичної точки у тих деструктивних процесах, які властиві чи не кожним групам і суспільствам, не говорячи уже про цивілізацію. Висновки. Зосередженість уваги на соціальних взаємовідносинах, манері спілкування, добуванні інформації та вмінні нею коректно й адекватно оперувати постає вкрай актуальним питанням і важливою проблемою, бо становлення сучасного індивіда значною мірою відбувається в інформаційно- комунікативних взаємодіях, а ці взаємодії повинні включати певні етично-моральнісні норми і безумовні правила, якими потрібно вміти оволодіти та активно використовувати на практиці. Крім цього, з огляду на сучасні українські реалії вміння критично відбирати інформацію і раціонально її використовувати, вміло застосовувати дані, які з’являються щоденно на наших сторінках соцмереж, та оперувати ними є тими основними критеріями, від яких значною мірою залежать не тільки напрям розвитку окремо взятої особистості, але й майбутня змістовна наповненість європейської спільноти загалом та української нації зокрема.

Посилання

Заздравнов А., Заздравнова О. Информационная зависимость индивида в информационном обществе: общеэтические и биоэтические аспекты. URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/23727/2.pdf (дата звернення: 07.09.2022).

Малахов В. Етика: курс лекцій. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. 214 с.

Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург : У-Фактория, 2004. 327 с. URL: https:// librusec.pro/b/436586 (дата звернення: 09.09.2022).

Малахов В. Мораль на межі людського: виклики сьогодення. Цивілізаційні виміри моральності: зміна парадигм. Київ : Наукова думка, 2007. С. 9–40.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. Information Technology and Moral Values. URL: https://plato.stanford.edu/entries/it-moral-values (дата звернення: 07.09.2022).

Stanford Encyclopedia of Philosophy. Phenomenological Approaches to Ethics and Information Technology. URL: https://plato.stanford.edu/entries/ ethics-it-phenomenology (дата звернення: 07.09.2022).

UNESCO. Executive Board, 190th, 2012. 112 р. URL: https://unesdoc. unesco.org/ark:/48223/pf0000217316 (дата звернення: 09.09.2022).

Capurro R. Intercultural Information Ethics. The Handbook of Information and Computer Ethics / K.E. Himma, K. Einar, H. Tavani (eds.) Hoboken, New Jersey : Wiley, 2008. P. 639–665. URL: http://www.capurro.de/ himma.html (дата звернення: 03.09.2022).

Larsen-Ledet I., Mitra B., Lindley S. Ethical and Social Considerations in Automatic Expert Identification and People Recommendation in Organizational Knowledge Management Systems. URL: https://www.microsoft.com/ en-us/research/uploads/prod/2022/09/people-recommendation-larsen-ledetfacctrec2022. pdf (дата звернення: 12.09.2022).

Bynum T.W., Rogerson S. Introduction and overview: Global information ethics. Science and Engineering Ethics. № 2 (2). P. 131–136. URL: https://www.researchgate.net/publication/225198949_Introduction_and_ overview_Global_information_ethics (дата звернення: 02.09.2022).

Shea V. Netiquette. San Francisco : Albion Books, 1994. URL: http:// www.albion.com/netiquette/book/index.html (дата звернення: 07.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-21