ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕЛІГІЙНО-ДОКТРИНАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.spec.4

Ключові слова:

людська гідність, духовна свобода, самовиз- начення, самоповага, ідентичність.

Анотація

Анотація. Метою статті постає з’ясування пріоритетних концепцій, богословських підходів християнських церков України до проблеми людської гідності з огляду на сучасні євроінтеграційні процеси української держави. Методологічними засадами дослідження стали компаративний аналіз, контент-аналіз, діалектика, культурологічний та антропологічний принципи, а також принципи об’єктивності, правового забезпечення релігійної свободи як свободи совісті. Наукова новизна. Звернення до проблеми людської гідності під час історичних випробувань України не лише включає Церкву до широкого спектру реальних взаємовідносин з державою, але й робить важливим актором євроінтеграційних процесів. Кожному етапу суспільно- історичного розвитку європейської інтеграції України властиві різні прояви релігійної активності церков, їхня різноманітна реакція на антропологічні, етичні виклики соціального середовища. Сучасні євроінтеграційні процеси України надто актуалізують роль людського чинника не лише у підтримці української ідентичності, але й у збереженні гуманістичних, загальноцивілізаційних цінностей світового співтовариства. У цьому аспекті проблема гідності має сенсожиттєвий вимір, вказує на подальшу життєспроможність держави та церков у ній, постає гуманістичним осердям, центром європейських цивілізаційних норм та принципів. Від того, як українські церкви відповідатимуть на цей виклик, надто залежить їх майбуття в українській державі можливість мирного співіснування у спільному європейському просторі. Отже, авторка пропонує компаративний аналіз сучасних відповідей християнських церков України на питання про людську гідність. У висновках підкреслюється, що в умовах війни, яка ведеться Росією на території України всупереч будь-яким гуманістичним та цивілізаційним нормам європейського співтовариства, толерування держави-агресора не видається можливим, оскільки означає нехтування загальнохристиянськими цінностями на догоду позиції Російської Православної Церкви. Релігійним організаціям вже недоречно залишатися у статус-кво із закликом «Мир цінніше за свободу». Церкви повинні враховувати громадський простір, незважаючи на те, що за наявності лівих партій при владі деяких держав світового співтовариства маємо нову розстановку сил, коли лібералізм вимагає змін без особливих заворушень, прагне не виходити за межі досягнутої зони комфорту. Церквам слід навчитися називати речі власними іменами, позбутися позиції, коли вони не бажають критикувати одна одну, піднімати важливі еклезіологічні та політичні теми. В умовах війни, яку розв’язала Росія в Україні за активної підтримки Російської Православної Церкви, не може бути діалогу в контексті примирення з агресором. Нині «холодна війна» вже перейшла у фазу загрози Європі та світу ядерною катастрофою з боку Російської Федерації, отже, ідея міжрелігійного діалогу потребує нагального реконструювання, вимагає прямої відповіді на питання про те, чи діалог може бути місією Церкви, вестися нею ціною істини та потурати людську гідність.

Посилання

Гегель Г.В.Ф. Эстетика : собрание сочинений : в 4 т. Т. 4. Москва, 1971. 288 с.

За життя світу. На шляху до соціального етосу Православної Церкви // Сайт Грецької православної архієпархії США. URL: https://www. goarch.org/social-ethos?p_p_id=56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV&p_p_ lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV_languageId=uk_UA (дата звернення: 13.09.2022).

Людська гідність. Мотивації чинності прав людини : збірник програмних документів Робочої групи «Людська гідність і права людини» Німецької комісії “Justitia et Pax” / пер. з нім. Н. Комарової, Г. Дячок. Київ : Дух і літера, 2022. 195 с.

Людська гідність: Виклик і шлях : збірник статей. Київ : Дух і літера, 2021. 192 с.

Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка / за заг. ред. Л. Филипович, О. Горкуші. Київ, 2015. 656 с.

Мороз В. Поняття людської гідності як основа соціальної позиції УГКЦ: історико-релігієзнавчий аналіз. URL: https://www.academia. edu/12338100/Поняття_людської_гідності_як_основа_соціальної_позиції_УГКЦ_історико_релігієзнавчий_аналіз (дата звернення: 13.09.2022).

Об’явлення 3: 15–16. Біблія / пер. І. Огієнка. 1962.

Основи вчення Руської Православної Церкви про гідність, свободу і права людини. Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2009. 32 с.

Папаніколау А. Містичне як політичне. Демократія і нерадикальна ортодоксія / пер. з англ. О. Кирлєжев. Київ : Дух і літера. 134 с. 10. Християнські Церкви України беруть на себе відповідальність за розвиток громадянського суспільства. URL: https://www.kas. de/uk/web/ukraine/veranstaltungsberichte/detail/-/content/christlichekirchen- der-ukraine-uebernehmen-verantwortung-fuer-die-entwicklung-derzivilgesellschaft (дата звернення: 13.09.2022).

Яроцький П. Релігієзнавство : підручник. Київ : Кондор, 2013. 442 с.

Loughlin J. Human Dignity: the Foundation of Human Rights and Religious Freedom. Memoria y civilización. 2016. № 19. P. 313–343. DOI: 10.15581/001.19.313-343.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-21