ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ЯК РЕСУРС ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ДИТИНСТВА В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.spec.7

Ключові слова:

школа, середня освіта, індивідуальність, НУШ, самостійність, ситуація успіху, оцінювання.

Анотація

Анотація. Метою статті є дослідження євроінтеграції як ресурсу та можливості для покращення сьогодення українського дитинства в контексті освітніх перетворень. Методологічними засадами дослідження стали аналіз, синтез, порівняння та моделювання. Наукова новизна. Високі стандарти освіти та контроль за їх дотриманням, фінансування освітніх послуг, підвищення кваліфікації працівників, орієнтація на дитину та її самостійний розвиток – синоніми до поняття «європейська освіта», отже,й нові можливості для українських школярів в ракурсі євроінтеграції. Висновки. Модернізація освітньої системи, її вдосконалення розпочалися ще з початку становлення України як незалежної держави. Сучасні світові тенденції аналізувались фахівцями та використовувались для покращення української освіти. Досліджуючи питання євроінтеграції як ресурсу для українського дитинства в контексті освітніх перетворень, ми проаналізували освітню систему як багатокомпонентне явище, що складається з деяких елементів, таких як досконалість освітніх програм, якість педагогічних працівників, способи управління навчальними закладами, а також рівень знань випускників шкіл. Виявлено актуальні аспекти європейських педагогічних концепцій та підходів, які важливо впровадити в українську освітню систему. Суттєвим кроком на шляху до європеїзації української освіти є концепція Нової української школи (НУШ). НУШ як концепція відрізняється практичною орієнтованістю на освітній процес та висуває на перше місце індивідуальні особливості дитини, що є напрочуд важливим для виховання та формування особистості. Успіх реалізації будь-яких інноваційних освітніх концепцій перш за все залежить від готовності вчителів до їх реалізації, від педагогічної майстерності, гнучкості та орієнтації на успіх кожної дитини. Тільки в таких умовах суспільство й батьки можуть бути впевнені в якості освітніх послуг, що надаються.

Посилання

Вітюк В.В. Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». Педагогічний пошук. 2017. № 2. С. 3–6.

Ворона П.В. Управління якістю освіти в Україні як один з механізмів реалізації євроінтеграційних прагнень. Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів : матеріали науково-практичної конференції, 15 грудня 2016 року / за заг. ред. М.М. Іжі, В.М. Кривцової. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. С. 150–153.

Денищук І.П. Особливості професійного розвитку педагога Нової української школи. Імідж сучасного педагога. 2022. № 6 (201). С. 24–27.

Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : монографія / за заг. ред. Ф.Г. Ващука. Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип. 16. Ужгород : ЗакДУ, 2011. 560 с.

Каретна О.О. Реформування вищої освіти в Україні в контексті реалізації євроінтеграційного напрямку. Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів : матеріали науково-практичної конференції, 15 грудня 2016 року / за заг. ред. М.М. Іжі, В.М. Кривцової. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. С. 164–166.

Кремень В.Г., Ляшенко О.І., Локшина О.І. Загальна середня освіта України в контексті освіти країн Європи: тривалість і структура : науково-аналітична доповідь. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2020. № 2 (2). С. 1–10.

Нідерланди потрапили на перше місце рейтингу країн за рівнем добробуту дітей. Освіторія Медіа. URL: https://osvitoria.media/news/yunisef-nazvav-krashhu-krayinu-dlya-zhyttya-ditej (дата звернення: 06.09.2022).

Нова українська школа / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення: 06.09.2022).

Нова українська школа: основи Стандарту освіти. Львів, 2016. 64 с.

Онищук Л.А. Нова українська школа: реалії та перспективи. Український педагогічний журнал. 2018. № 1. С. 47–53.

Освіта в Фінляндії: повний релакс для психіки школяра і вчителя. Жіночий консорціум України. URL: https://wcu-network.org.ua/Zaxist_prav_dtei/news/Osvta_v_Fnljandi_povnii_relaks_dlja_psixki_shkoljara__vchitelja (дата звернення: 06.09.2022).

Папіжук В О. Європейська інтеграція як чинник реформування змісту шкільної освіти у Франції. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2007. № 31. С. 143–146.

Україна отримала результати тесту якості освіти: у чому ми поступаємося Заходу. Сьогодні. URL: https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/ukraina-poluchila-rezultaty-testa-kachestva-obrazovaniya-v-chem-myustupaem-zapadu-1368772.html (дата звернення: 06.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-21