ПАРИЗЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ «ЄВРОПА, В ЯКУ МИ МОЖЕМО ВІРИТИ» (2017) І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.spec.11

Ключові слова:

античність, Європа, індоктринація, культура, людина, освіта, традиція, християнство.

Анотація

Анотація. Метою статті є соціально-філософський аналіз однієї з головних ідей Паризької декларації 2017 року «Європа, в яку ми можемо вірити», а саме проблеми сучасної освіти. Методологічними засадами дослідження стали філософсько-антропологічний напрям та християнська догматика. Також для вирішення поставлених завдань використано герменевтичний та традиціоналістський підходи. Наукова новизна. Зміст Паризької декларації розглядається не як критика Європейського простору, а як спроба європейських інтелектуалів з філософських позицій показати «справжню Європу», акцентувавши увагу на істинних цінностях європейського спадку. Паризька декларація – це голос розуму, який повинен звучати у цьому складному світі, наповненому пропагандою та маніпуляціями. В Декларації йдеться не про хронологічні питання історичного буття Європи, а про особливий спосіб існування людини. Концептуальне виявлення глибинних засад традиції у її духовних вимірах дало змогу глибше зрозуміти проблеми європейської освіти. Висновки. Наголошуючи на тому, що сутністю «справжньої Європи» є її християнський та філософський діалогічний характер, автори Декларації визначають головну мету освіти – творення мислячої, вільної людини. Підкреслюючи значимість християнства як основи європейської культури, наголошуємо на вихованні (навчанні) дітей, молоді не стільки у дусі християнських цінностей, скільки самим духом християнської Істини. Також важливим залишається питання реформування програм навчання так, щоб вони служили для передачі спільної культурної спадщини, а не для індоктринації молоді культурою відторгнення.

Посилання

Ахутин А.В. Философское существо европейской культуры. 2013. URL: https://www.academia.edu/5615441 (дата звернення: 10.06.2022).

Баумейстер А. О соблазнах ложной Европы. Почему парижская декларация ведущих философов чрезвычайно важна именно сейчас. 2017. URL: https://day.kyiv.ua/ru/blog/politika/o-soblaznah-lozhnoy-evropy (дата звернення: 03.06.2022).

Грицак Я.М. Європа – це криза. 2018. URL: https://zbruc.eu/ node/83180 (дата звернення: 10.04.2022).

Петрушенко В.Л. Абсолютне як іманентне свідомості: людські надбання чи втрати? 2013. URL: http://7promeniv.com.ua/naukovi-doslidzhennia/ mizhdystsyplinarnyi-zhurnal/202-2013-vipusk-1/1117-viktor-petrushenkoabsoliutne- iak-imanentne-svidomosti.html (дата звернення: 10.04.2022).

Розумюк В.В. Індоктринація псевдоісторією: модифікація свідомості засобами освіти. Дослідження світової політики : збірник наукових праць. Вип. 49. Київ : ІСЕМВ НАН України, 2009. С. 114–121.

Табачковський В.Г. Проблеми педагогіки у світлі сучасної філософської антропології. Філософія освіти. 2005. № 1. С. 135–147.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. Москва : Республика, 1994. 527 с.

Chomsky N. Відеоматеріали виступу на конференції “Learning Without Frontiers”. 2012. Лондон. URL: https://profesorbaker.wordpress. com/2012/02/01/noam-chomsky-the-purpose-of-education-learning-withoutfrontiers (дата звернення: 13.05.2022).

Schliesser E. On the Paris Statement. 2017. URL: https:// digressionsnimpressions.typepad.com/digressionsimpressions/2017/11/on-theparis- statement.html (дата звернення: 25.06.2022).

Strauss S. Manifest über europas zukunft: Resäkularisierung und Selbstbehauptung. 2017. URL: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ intellektuelle-fordern-geistige-renovation-europas-15245035.html (дата звер- нення: 21.06.2022). 11. The Paris Statement. A Europe we can believe in. 2017. URL: https:// thetrueeurope.eu/a-europe-we-can-believe-in (дата звернення: 12.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-21