ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО АСПЕКТУ ТУРИЗМУ НА ГЕНЕЗИС ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗК

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.spec.13

Ключові слова:

туризм, культура, соціально-культурний аспект туризму, функції туризму, євроінтеграційні комунікаційні зв’язки.

Анотація

Анотація. Метою статті є дослідження впливу феномена туризму як соціально-культурного явища на генезис цивілізаційного процесу та інтеграційні комунікаційні зв’язки між Україною і країнами Європейського Союзу (ЄС). Розкриваються головні важелі розвитку туризму, його основні аспекти та соціальні функції. Нині туризм розглядається як предмет наукового вивчення зі своїм понятійним апаратом, функціями та сферою впливу. У статті розглядаються соціальні та культурні чинники розвитку сучасного туризму. Особливу увагу приділено питанням потреби індивіда у туристичних послугах, визначено соціальний характер потреби туриста, проаналізовано особливості задоволення потреб у туристських послугах. Методологічними засадами дослідження стали загальнонаукові методи та прийоми дослідження, такі як аналіз, синтез, порівняння, аналіз статистичних даних. Проведений аналіз точок зору зарубіжних та вітчизняних авторів з питань дослідження соціальних та смислових граней туризму, концептуального апарату соціології туризму дав змогу обґрунтувати вплив соціокульних аспектів туризму на глобалізаційні процеси та євроінтеграційні комунікаційні зв’язки, а також визначити актуальні напрями розвитку туризму у контексі євроінтеграційних процесів в Україні. Наукова новизна. Визначено, що туризм, будучи одним із проявів соціальної форми руху, є важливим фактором, що сприяє багатоплановим комунікаційним зв’язкам і впливає на генезис цивілізаційного процесу, проте довгий час він не мав однозначного й чіткого визначення і по-різному трактувався як окремими фахівцями, так і організаціями. Висновки. В результаті дослідження встановлено, що у сучасному світі туризм поєднує багато сфер життєдіяльності людини і впливає як на саму людину, так і на всі сфери її життя і на життя суспільства загалом, здійснюючи пізнавальну функцію. У місцях із розвиненою сферою туризму спостерігається зміна у суспільстві: відбувається переорієнтація робочої сили у професії, які пов’язані з туристичною діяльністю. Доведено, що за розвинених форм туризм сильно впливає як на саму людину, так і на багато сфер його життя, а саме організацію праці та відпочинку, економічний і соціальний розвиток, перетворює середовище в регіоні, в якому розвивається.

Посилання

Туристична діяльність та її соціальні функції у житті людини. URL: http://www.kazatur.narod.ni/mut/7.HTML.

Бєлкін М.М. Навіщо і за чим? Мандрівник та турист в історичній перспективі. Інтелектуальний форум. 2017. № 1.

Дусенко С.В. Інфраструктура у системі управління регіональним туризмом : дис. … канд. соціол. наук. 2004, 180 с.

Бурдьє П. Соціологія політики. Київ, 2013. 336 с.

Філіппов А.Ф. Гетеротопологія природних просторів. Вітчизняні записки. 2012. № 6–7.

Merton R. Science, Population and Scienty. Sociological Review. 2006. Vol. 28.

Parsons Т. On institutions and social evolution: selected writings / L.H. Mayhew (ed.). Chicago : University of Chicago Press, 2002. 363 p. 8. Фуруботн Є.Г., Ріхтер Р. Інститути та економічна теорія: Досягнення нової інституційної економічної теорії / пер. з англ. ; ред. В.С. Катькало, Н.П. Дроздовий. Київ : Видавництво Державного університету, 2005. 702 с.

UNWTO. Call for Action for Tourism’s COVID 19 Mitigation and Recovery, published 1 April 2020. URL: https://www.unwto.org/news/unwtolaunc.

World Data Atlas. KNOEMA. Світовий атлас даних. URL: https:// business.knoema.com/about-team.

The Travel & Tourism Competitiveness Report. URL: https://www. weforum.org /reports.

Туризм. Світовий ринок. 2022/01/20. URL: https://www.tadviser./ index.php.

Про туризм : Закон України від 15 вересня 1995 року (із змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Бігус М.М., Гальків Л.I., Добушовський П.А. Туристичний бізнес під впливом сучасних змін, зумовлених світовими викликами. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 3. С. 7–12. DOI: https://doi.Org/1 0.32836/2521-666Х/2020-69-1.

USAID. Туристичний барометр України 2020. URL: https://www. ntoukraine.org/nsts_analitics_.html.

Петрович Й.М., Бондаренко Ю.Г., Просович О.П. Інституційне середовище як важлива передумова розвитку рекреаційно-туристичної сфери. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2019. Т. 6. № 3. С. 3–15. DOI: https://doi.org/10.23939/semi 2019.03.003.

Мартинко К.В. Надання Україні статусу кандидата в ЄС підтримали усі 27 країн блоку. 23 червня 2022 року. URL: https:// www. kp.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-21