ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.45.1

Ключові слова:

вища освіта, тенденції розвитку, особистість, війна, післявоєнний період

Анотація

Метою статті є виявлення та обґрунтування тенденцій розвитку вищої освіти в сучасній Україні у часо-просторовому вимірі – єдності і протиріччі факторів і наслідків змін – до війни, під час російсько-української війни 2014 – 2022 років і в перспективі – у післявоєнний період відновлення і розбудови. Методологія. Для досягнення поставленої мети результативним є застосування цивілізаційного, особистісно орієнтованого підходів, методів філософського аналізу, принципу студентоцентризму, що дає можливість проаналізувати тенденції розвитку вищої освіти в часопросторовому вимірі сучасної України; з’ясувати стратегічні особливості організації освітнього процесу у вищій школі в умовах війни та післявоєнний час. Наукова новизна. У статті розглянуто тенденції розвитку вищої освіти України з урахуванням політичної, економічної, соціальної перспективи післявоєнної розбудови та відновлення. Висновки. Тенденції розвитку вищої освіти в сучасній Україні визначені фундаментальними цінностями та принципами, до яких належать автономія закладу вищої освіти, академічна свобода, свобода у висловлюванні думок, виборі тем наукових досліджень, методології тощо. Основними тенденціями у розвитку вищої освіти сучасної України є адаптація принципу Відкритої науки у просторі вищої освіти України, розробка стратегії рееміграції як противага явищу наукової еміграції, збереження і розвиток людського потенціалу, модернізація професійної діяльності та розвитку науково-педагогічних працівників університету, організація дистанційного навчання, налагодження роботи осередків психологічної служби, залучення університетів у формах науково-дослідної роботи до процесів соціально-економічного відновлення, витіснення з простору української освіти і науки російського впливу тощо.

Посилання

Бодак В. Методологічна основа євроінтеграції як стратегії розвитку вищої освіти в Україні. Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Спецвипуск. 13–23. doi:

Оржель О.Ю. Про роль вітчизняних університетів у відновленні України під час воєнного стану та по завершенні війни. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції у трьох томах. Т. 2. Київ: ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 246 с.

Петроє О.М. Відповідальність і відкритість як детермінанти виходу вітчизняної науки з-під впливу «російського світу» та прискорення її інтеграції у європейський дослідницький простір. URL: https://lib.iitta.gov.ua/730934/1/Збірник%20тез_Том%20ІІ.pdf.

Росія за все відповість: скільки шкіл пошкоджені або зруйновані повністю внаслідок війни. Станом на 1 вересня 2022 року. URL: https://24tv.ua/education/skilki-shkil-poshkodzheni-zruynovani-povnistyuvnaslidok-viyni_n2149188.

Sammut-Bonnici Tanya & Galea Devid. PEST analysis. Wiley Encyclopedia of Management. 2015. URL: https://www.researchgate.net/publication/257303449_PEST_Analysis.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-10