ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ РЕГУЛЯЦІЇ СТРЕСУ (ЧАСТИНА ПЕРША МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.45.2

Ключові слова:

рівні цілісності; регуляція стресових станів; саморегуляція; цінності; здоров’я

Анотація

Метою статті є аналіз анкетування учасників он-лайн курсу з керування стресовими станами, що присвячений дослідженню кореляції явищ психічного життя до морфологічного, функціонального, організаційного рівнів цілісності. Завданням дослідження є з’ясування контуру різних рівнів цілісності, наявного у відчуттях, сприйнятті та станах майбутніх учасників групового он-лайн курсу АБСР до початку проходження занять. На виконання вищезазначеного завдання було складено анкету з 17 запитань. Методологія міждисциплінарного дослідження включає: анкетування майбутніх учасників групового он-лайн курсу АБСР; параметричне порівняння відчуттів, сприйняття та станів респондентів окремо в межах кожного класифікаційного рівня цілісності (морфологічного, функціонального, організаційного) в першій частині дослідження, та перехресний аналіз вищезазначених рівнів цілісності в явищах психічного життя наших респондентів: відчуттях, сприйнятті, станах в другій частині дослідження. Наукова новизна дослідження полягає в застосуванні методу перехресного аналізу для з’ясування контурів нестачі морфологічної, функціональної і організаційної цілісності в форматах психічних явищ (відчуття, сприйняття, станів) для пошуку філософського інструментарію регуляції стресового стану. Висновки. З’ясовано, що виникнення стресового стану можна передбачити на стадії обмеженої чутливості щодо структури цілісності. Виявлено, що набуття нових можливостей (стану організаційної цілісності) більше залежить від змісту мотивацій, цінностей, світоглядних установок, ніж від якості її відчуття і сприйняття. Відібрано маркеристани перебування в структурі цілісності. Визначено зміст мисленєвої роботи (робота з блоками, установками, шаблонами, цінностями, самокритикою, недовірою) як інструменту управління стресовим станом. З’ясовано, що процес осмислення власних цінностей та кореляція своїх мотивацій на покращення взаємодії дозволяє набувати досвід стану організаційної цілісності, який гарантовано захистить від стресу.

Посилання

Bondarevych I. Anthropological Dimension of Commemorative Practices: The Phenomenon of Bodily Memory. Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2021. No.19. р. 41-51. DOI: https://doi.org/10.13128/Phe_Mi-20119

Бондаревич І., Бородулькіна Т. Організація та методичне забезпечення дослідження ефективності групового он-лайн курсу з подолання стресів АБСР. Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : зб. тез Міжнародної наук.-практ. конф. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. С. 6-10.

Гаас Г. Лекція «Тривога і стрес на шляху до свободи». URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q1hlSgRTUOc&t=32s (дата звернення 21.10.22р.)

Гаас Г. Програма стресу та АБСР – передумови та явища стресової реакції, баланс із вправами. Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : зб. тез Міжнародної наук.-практ. конф. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. С. 127-133.

Лоуэн А. Биоэнергетика. Революционная терапия, которая использует язык тела для лечения проблем разума / пер. с англ. В.П. Смолова. Санкт-Петербург: Ювента, 1998. 382 с.

Франкл В. Людина у пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі / пер. з англ. О. Замойської. Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2020. 160 с.

Шарден П.Т. Феномен человека / пер. с франц. В.Ю. Кузнецова. Москва: АСТ, 2002. 553 с.

Хундхаммер Т. Евритмічні вправи як основа програми з подолання стресів АБСР. Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : зб. тез Міжнародної наук.-практ. конф. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=QUJLP7SDpC4&t=16s (дата звернення 21.10.22)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-10