АКТУАЛІЗАЦІЯ РОЛІ НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІАЛЬНО-ТУРБУЛЕНТНОМУ СУСПІЛЬСТВІ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.45.6

Ключові слова:

філософія науки, філософія освіти, російсько-українська війна, наукова спільнота, соціальна турбулентність, відновлення України, демократія

Анотація

Розв’язана Російською Федерацією війна проти України, що триває з 2014 року та знаходиться в стані повномасштабної агресії, ставить перед українською державою екзистенційні питання. Українцям, які героїчно боронять країну, вдалося змінити наратив світового товариства, переконати провідних експертів та лідерів думок у тому, що Україна не піде на поступки агресору та здатна перемогти. Суть наративу змінилася з ідеї збереження державності до ідей відбудови та післявоєнного розвитку України. В умовах динамічного суспільства та кризового стану війни велику роль відіграють науковці, яка здатні завдяки міждисциплінарному підходу концептуалізувати проект та план розбудови України та бути медіаторами між громадськістю та воєнною реальністю, в умовах якої вони публічно працюють. Метою статті є дослідити наративи світових ЗМІ, проаналізувати заходи, прийняті науковими товариствами щодо освітньої та наукової кооперації з країною-агресором, а також застерегти від можливих помилок при врахуванні схожого історичного досвіду. Методологічні засади. Для отримання результатів дослідження було використано описовий метод для розкриття суті західного наративу щодо ситуації в Україні; порівняльно-історичного методу для розгляду історичних прикладів проектування планів розвитку країн, які зазнали агресії та планів мінімізації можливих майбутніх вторгнень з боку країн-агресорів; компаративного аналізу при розгляді основних ідей провідних фахівців, які досліджують роль науки в динамічному суспільстві, особливо в умовах війни. Наукова новизна. Автором обґрунтовується необхідність привернення уваги щодо необхідності залученні наукового товариства для розв’язання проблем, з якими стикаються фахівці при розробці плану повоєнної відбудови України. Підкреслюється наявність в наративі західних ЗМІ ідей майбутньої перемоги України, санкційних обмежень Росії, припинення наукової кооперації з країною-агресором.

Посилання

Концепція стратегії повоєнного відновлення та розвитку України (19 травня 2022 р.). Національний інститут стратегічних досліджень України. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-05/stratvidnovlennyakoncept-v2.pdf

Національна академія наук України оголошує конкурс на проведення наукових і науково-технічних (експериментальних) робіт за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230) на 2023–2024 роки. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9475

Національна рада з відновлення України від наслідків війни. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayinivid-naslidkiv-vijni

Про денонсацію Угод в галузі освіти і науки з Російською Федерацією. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 № 355. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/355-2022-%D0%BF/sp:max100#Text

CERN Response to the Aggression against Ukraine. № 3626. 8 March 2022. URL: https://council.web.cern.ch/sites/default/files/c-e-3626_Resolution_re_Russia%20.pdf

Cohen E. A. Don’t Let Up Now. The West must do what it takes to help Ukraine prevail. The Atlantic. 2022. URL: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/03/west-strategy-against-russia-ukraine-war/629387/

Cook C. Rebuilding Ukraine after the War. Center for Strategic and International Studies. 2022. URL: https://www.csis.org/analysis/rebuildingukraine-after-war

Fukuyama F. Why Ukraine Will Win. Journal of Democracy. 2022. URL: https://www.journalofdemocracy.org/why-ukraine-will-win/

Gaind N. et al. Seven ways the war in Ukraine is changing global science. Impacts on research are being felt more widely than just in Ukraine and Russia. Nature. 2022. № 607. PP. 440-443. https://doi.org/10.1038/d41586-022-01960-0

Garamone J. Russians Retreating From Around Kyiv, Refitting in Belarus. DOD News. 2022. URL: https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2988461/russians-retreating-from-around-kyivrefitting-in-belarus/

Gareau F. H. Morgenthau’s Plan for Industrial Disarmament in Germany. The Western Political Quarterly, 1961. Vol. 14, No. 2. PP. 517-534.

Merton R. K. Science and Technology in a Democratic Order. Journal of Legal and Political Sociology. 1942. Vol. 1. PP. 115-126.

Thompson L. Why Putin Won’t Invade Ukraine. Forbes. 2021. URL: https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2021/12/06/quick-take-whyputin-wont-invade-ukraine/?sh=355381312927

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-10