РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА ІНСТИТУТІВ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.45.11

Ключові слова:

релігія, державно-церковні відносини, релігійна політика, інститут парламентизму, Верховна Рада України, Сейм, Сенат

Анотація

Метою дослідження є порівняльний аналіз релігійної політики інститутів парламентаризму України та Республіки Польща з регулювання суспільних відносини у релігійній сфері. Методологія. Для аналізу структурних складових інститутів парламентаризму України та Республіки Польща, визначення їх сутнісних характеристик та функціональності було використано структурно-функціональний метод, який знайшов відображення у процесі порівняння конституційно-правових норм як засадничих у регулюванні суспільних відносини релігійної сфери. Наукова новизна. Вперше проаналізовано законодавчі акти Верховної Ради України, Сейму та Сенату, які забезпечують контроль за дотримання прав у сфері свободи совісті і віросповідання та їх орієнтацію на вирішення міжконфесійних конфронтацій через діалог. Висновки. Порівняльний аналіз інститутів парламентаризму Республіки Польща й України встановив, що релігійна політика законодавчих органів влади регулює відносини із суспільством і виконує законотворчу функцію, яка зорієнтована на створення законів та репрезентацію інтересів різних соціальних груп у державі. Встановлено засади, принципи, методи та механізми формування та реалізації державно-церковних та міжконфесійних відносин. Констатовано вплив церкви на суспільне та політичне життя Польщі, яка відігравала важливу роль у становленні держави і нації та збереженні національної самобутності. Акцентується увага на змісті та спрямованості державної релігійної політики від якої залежить характер державно-церковних та міжконфесійних відносин, релігійна ситуація в країні та рівень релігійної свободи. Доведено, що релігійна політика держави залежить значною мірою від законів, які були ухвалені інститутами парламентизму відповідно до релігійних, політичних і суспільних запитів.

Посилання

Конституція України. URL: https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-iv

Закон України "Про комітети Верховної Ради України". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0#Text

Профільний комітет ВР рекомендує відхилити законопроект щодо військового капеланства. URL: https://risu.ua/profilniy-komitet-vrrekomenduye-vidhiliti-zakonoproekt-shchodo-viyskovogo-kapelanstva_n65557

Dobrowolski М. Dwuizbowość parlamentu jako zasada Konstytucji RP. Państwo i Prawo. 2000. № 4. S. 47–53.

Sarnecki P. Problem dwuizbowości parlamentu. Zagadnienia prawa parlamentarnego: materiały z XLVII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2007. S. 142–143.

Dobrowolski M. Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2005. 304 s

Сорока С. Механізми взаємодії Сенату Республіки Польща з Сеймом у процесі реалізації законодавчої функції. Державне управління та місцеве самоврядування. Дніпро, 2010. Вип. 3 (6). URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_03(6)/10ssvrzf.pdf

Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. P. Sarneckiego. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. XXIV, 464 s.

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. URL: https://lexlege.pl/ustawa-o-gwarancjach-wolnosci-sumienia-i-wyznania/

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text

Переверзій В. Новий закон про свободу совісті – засіб подолання чи загострення релігійної напруги? Політичний менеджмент. 2007. № 3. С. 160–170.

Конституція Польської Республіки (з передмовою Володимира Шаповала). К.: Москаленко О. М., 2018. 82 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-10