ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ РЕГУЛЯЦІЇ СТРЕСУ (ЧАСТИНА ДРУГА МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.46.2

Ключові слова:

рівні цілісності, модель розгортання стресу, регуляція стресових станів, саморегуляція, цінності, мотивації

Анотація

Метою статті є узагальнення результатів отриманих в першій частині міждисциплінарного дослідження феномену стресу, де було представлено формати відчуття-сприйняття-стан кожного з рівнів цілісності (морфологічний, функціональний, організаційний) у майбутніх учасників Базового курсу з управління стресами АБСР (Бондаревич, 2022). Завданням дослідження є виявлення можливостей регуляції стресового навантаження засобами філософії; визначення феномену стресу в контексті цілісності. Методологія дослідження: перехресний аналіз специфіки формату відчуттів морфологічного, функціонального, організаційного рівнів цілісності у майбутніх учасників курсу, а також формату сприйняття та формату станів на кожному з вищезазначених рівнів цілісності. В статті використано метод моделювання процесу розгортання стресу в контексті парадигми цілісності. Наукова новизна дослідження полягає в застосуванні методу перехресного аналізу для з’ясування кореляції між специфікою психічних явищ в форматах відчуття, сприйняття, станів та контурами нестачі морфологічної, функціональної і організаційної цілісності. Висновки. Виявлено, що відмежовування від структури цілісності (фокусування на собі) і самовиокремлення за межі функціональних взаємодій із цілісністю (відмова від опанування різноманітних видів діяльності, обмеження участі в соціальному житті, егоїзм тощо) – це шляхи, що приводять до стресових станів. Запропоновано модель перетікання стресу: формуватись він починає на тлі неуважності до інших масштабів буття (відсутність їх відчуття і сприйняття), розгортається в полі своїх негативних взаємодій. Апогею стрес набуває в ситуації стану неможливості набуття нових якостей. В контексті концепту цілісності визначено сутність таких проявів стресу як загубленість – відсутність досвіду стану в структурі цілісності; одинацтво в світі – відсутність сприйняття взаємодії із цілісністю; біг по колу – жорстко обмежений, нерізноманітний досвід взаємодій; безвихідь – відсутність можливості набуття нових якостей. Визначено філософський інструментарій боротьби із стресом.

Посилання

Chardin P. Le. Phénomène Humain. Ed. du Seuil, Paris, 1956.348 p. URL: https://psychaanalyse.com/pdf/le_phenomene_humain_teillard_de_chardin.pdf (дата звернення 15.12.22).

Steiner R. Heileurythmie. Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 2003.174p URL: http://fvn-rs.net/PDF/GA/GA315.pdf (дата звернення 15.12.22).

Хундхаммер Т. Евритмічні вправи як основа програми з подолання стресів АБСР. Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : зб. тез учасн. Міжнародної наук.-практ. конф. Дніпро: Дніпропетровський. держ. ун-т внутр. справ, 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=QUJLP7SDpC4&t=16s (дата звернення 15.12.22)

Дослідницький проект з ефективності АБСР. absr.international/ : веб сайт. URL: https://www.absr.international/research-ukr (дата звернення 15.12.22)

Бондаревич І.М. Філософські засади регуляції стресу (частина перша міждисциплінарного дослідження). Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Сер. Філософія. Вип. 45. С. 25–36. DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4700.45

Бондаревич І.М. Духовна цілісність особистості: дійсність і перспектива: монографія . Запоріжжя:ЗНТУ, 2008. 162 с.

Степаненко І.В. Метаморфози духовності в ландшафтах буття:монографія. Харків: ОВС, 2002. 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23