ОГЛЯДОВО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ ЯК ЧАСТИНИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У «ПРАВІ НАРОДІВ» ДЖОНА РОУЛЗА ТА «ДО ВІЧНОГО МИРУ» ІММАНУЇЛА КАНТА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.46.4

Ключові слова:

Роулз, Кант, демократія, міжнародні відносини, держава, влада

Анотація

Метою статті є порівняння ставлення до ролі демократії у контексті її ролі у міжнародних відносинах відповідно до її відображення у двох значних філософських концепціях міжнародних відносин, а саме «Праві народів» Джона Роулза та передуючому йому «До вічного миру» Іммануїла Канта. Автор приділяє увагу урахуванню історичного досвіду обох філософів у контексті як особистого так і глобального масштабу. Тож у роботі автором було здійснено огляд питання відображення ролі концепції демократії та внутрішньодержавного устрою в контексті міжнародних відносин з декількох перспектив, що дозволило завдати кілька векторів для подальшого дослідження питання. У якості завдання дослідження виступає структурний аналіз двох праць, та дослідження інших праць релевантних меті дослідження. При проведенні дослідження вказаного питання використовувалися загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання, зокрема порівняльний, аналіз, пояснення та дедукція. Наукова новизна. Вперше проаналізовано і порівняно стан та розвиток відношення до демократії у контексті міжнародних відносин в працях Джона Роулза та Іммануїла Канта. Здійснено синтез переклад на українську та аналіз частини «Прав народів» Джона Роулза. Висновки. Виходячи з результатів огляду концепцій демократії та системи державного устрою у працях обох авторів можливо зробити наступний висновок: «Право народів» розвинуло відображене Кантом у «До вічного миру» бачення міжнародних відносин. В тому числі шляхом розширення ролі концептів демократії та народу. З огляду на сучасний стан міжнародної напруженості ці питання потребують подальшого теоретичного та практичного усвідомлення та вивчення не тільки в контексті соціальної філософії, а й в інших, більш прикладних галузях гуманітарного знання, що можливо зробити опрацьовуючи «Права народів» у контексті вітчизняної науки.

Посилання

Bernstein, A. R. (2009). Kant, Rawls, and Cosmopolitanism: “Toward Perpetual Peace” and “The Law of Peoples.” Jahrbuch Für Recht Und Ethik / Annual Review of Law and Ethics, 17, 3–52. http://www.jstor.org/stable/43593969 DOI: https://doi.org/10.3790/978-3-428-48684-7

Caranti, L. (2018). The Word ‘Democracy’ in Kant’s Political Writings. In M. Hulshof & M. Rancan de Azevedo Marques (Eds.), A linguagem em kant, a linguagem de Kant (pp. 199–214). essay, São Paulo, Brazil: Editora UNESP. Retrieved 2022, from https://books.scielo.org/id/kj9vm DOI: https://doi.org/10.36311/2018.978-85-7249-010-8 (Caranti, L., 2018)

Kant, I., & Wood, A. (1996). Toward perpetual peace (1795). In M. Gregor (Ed.), Practical Philosophy (The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant, pp. 311-352). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511813306.012 URL: https://www.cambridge.org/core/books/abs/practical-philosophy/toward-perpetual-peace-1795/60398614F441BC660CE7BA143BC10F58

NATO. (1949). The North Atlantic Treaty. Retrieved February 8, 2023, from https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm

Nozick R. (2013). Anarchy, State, and utopia. New York, NY: Basic Books.

Pogge, T., & Kosch, M. (2007). John Rawls: His life and theory of justice. Oxford University Press.

Rawls, J. (2003). The law of peoples. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.

Rawls, J. (1999). A theory of justice. Oxford University Press.

Saint-Pierre, A. (1713). Projet pour rendre La Paix perpétuelle en Europe Antoine Schouten.

United Nations. (1946). UN Charter Preamble. United Nations. Retrieved February 8, 2023, from https://www.un.org/en/about-us/un-charter/preamble

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23