СТАТУС І ЗАВДАННЯ ФІЛОСОФІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.46.9

Ключові слова:

філософія, практична філософія, категорії, наука, освіта, людина

Анотація

Метою статті є осмислення стану філософської думки в реаліях сьогодення, загальна характеристика змін, що відбулись у цій області в недалекому минулому і відбуваються тепер, причин, які їх викликали, та пошук можливих тем і варіантів філософування в майбутньому. Методологічні засади дослідження – аналіз проблематики, що присутня у змістовному полі сучасної світової і вітчизняної філософії, оцінка характеру і способів філософування, запитів дійсності до філософії і міри реакції останньої на них. Виділення питань, тем і проблем, які незначною мірою представлені у філософській літературі першої чверті нинішнього століття та напрямів творчих пошуків, актуальність яких не викликає сумнівів. Порівняння «філософського минулого» і «філософської сучасності» дало можливість прослідкувати стратегічну лінію змін, що мали місце в останні два десятиліття в царині філософії. Наукова новизна. Виділені чинники, які зумовлюють міру затребуваності філософії в соціумі. Названі основні аргументи, які нерідко приводяться противниками цієї форми духовної культури з метою її дискредитації, а також причини таких дій. Здійснена спроба пояснити, чому престиж філософії в сучасному суспільстві знизився. Проаналізовані детермінанти означеної ситуації, які знаходяться як за межами філософії, так і в ній самій. Значна увага приділена феномену практичної філософії з виділенням позитивних і негативних сторін означеної постановки питання. Показана необхідність серйозного ставлення до методологічної культури, в тому числі в площині оперування філософським матеріалом і відповідним категорійним апаратом. Висловлене занепокоєння з приводу суттєвого зменшення долі філософії як навчальної дисципліни в навчальних планах вищих закладів освіти. Висновки. Процеси, які відбуваються у філософії в першій чверті XXI ст. свідчать, що її статус перебуває у стані трансформації. З одного боку, ця форма духовної культури є менш затребуваною, ніж це мало місце у кінці минулого століття, а з іншого – намагається «вписатись» у сьогодення і знаходиться у стані пошуку нових форм філософування та підходів до пояснення дійсності.

Посилання

Єрмоленко А. Академічна філософія у вимірі парадигмальних змін. Філософська думка. 2018. №6. К.: Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2018. С. 6–11.

Кримський С. Б. Запити філософських смислів. К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. 240 с.

Лук’янець В. C., Кравченко О. М., Озадовська Л. В. [та ін.]. Науковий світогляд на зламі століть: Монографія. К.: Видавець ПАРАПАН, 2006. 288 с.

Ящук Т. Господарство як предмет аналізу в сучасній практичній філософії. Філософська думка. 2017. №3. К.: Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2017. С. 24–40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23