ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ ТА ПРАВА В ПОГЛЯДАХ ПУРИТАНСЬКОГО МИСЛИТЕЛЯ НОВОЇ АНГЛІЇ НАТАНІЕЛЯ ВАРДА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.46.11

Ключові слова:

історія американської філософії, рання американська філософія, філософія пуританізму, Натаніель Вард, свобода, право, християнство

Анотація

Мета статті полягає у здійсненні історико-філософського дослідження інтелектуального спадку пуританського мислителя Нової Англії Натаніеля Варда, розкрити особливості та специфіку розуміння американським філософом проблем свободи та права. Методологія. Засобом досягнення поставленої̈ мети є історико-філософська реконструкція, за допомогою якої здійснюється реконструкція основних філософських поглядів мислителя. Вона у свою чергу уможливлюється використанням як загальнонаукових методів, так і спеціальних, як наприклад, герменевтичний метод, який дозволяє розкрити суть та значення текстів американського мислителя, а також, звернення до «інтелектуальної історії». Наукова новизна. У статті обґрунтовується ідея, що Натаніель Вард, пуританський мислитель Нової Англії, не зважаючи на те, що він сам себе не ідентифікував як філософ, він зробив вагомий внесок в історію ранньої Американської філософії. Користуючись методологічної настановою Р. Рорті про «інтелектуальну історію», стає можливим новий і актуальний погляд на спадок цього мислителя крізь призму сучасного розуміння філософії та філософської рефлексії. Новий підхід до вивчення текстів мислителя відкриває нові сенси, під іншим кутом демонструє глибокий та фундаментальний аналіз філософських проблем концепцій свободи та прав людини. В епоху американського пуританізму з його характерними рисами: ригоризм, теократія, абсолютизація обітниці, він намагається на перший план вивести ідеї свободи та права людини. Висновки. Аналіз інтелектуального спадку пуританського мислителя Нової Англії Натаніеля Варда дозволяє краще зрозуміти витоки американського лібералізму та примату закону, що у свою чергу доповнює загальну картину доби американського пуританізму та історії ранньої американської філософської думки.

Посилання

Béranger J. Nathaniel Ward (ca. 1578-1652). Bordeaux : Societe bordelaise de diffusion de travaux des lettres et sciences humaines, 1969. 290 p.

Blau J. L. Men and Movements in American Philosophy. New York, NY : Prentice-Hall, 1952. 403 p.

Haskins G. L. Codification of the Law in Colonial Massachusetts: A Study in Comparative Law. Indiana Law Journal. 1954. Volume 30, Issue 1. P. 1-17.

Miller P. Religion and Freedom of Thought. Freeport, NY : Books for Libraries Press, 1971. 64 p.

Miller P. The New England Mind: From Colony to Province. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1953. 533 p.

Miller P. The New England Mind: The Seventeenth Century. New York, NY : The Macmillan Company, 1939. 528 р.

Morison S. E. Builders of the Bay Colony: Massachusettensis De Conditoribus or the Builders of the Bay Colony Reporting. Boston, MA : Mifflin, 1930. 365 p.

Rorty R. The Historiography of Philosophy: Four Genres. Philosophy in History. Essays on the Historiography of Philosophy Ed. by R. Rorty, J. B. Schneewind & Q. Skinner. Cambridge, 1984. P. 49–75.

Schneider H. W. A History of American Philosophy. New York, NY : Columbia University Press, l946. 646 p.

Schneider H. W. The Puritan Mind. New York, NY : H. Holt and Company, 1930. 301 p.

The Colonial Laws of Massachusetts: Reprinted from the Edition of 1660, with the Supplements to 1672: Containing also, the Body of Liberties of 1641. Boston, MA : Printed by Rockwell & Churchill, 1889. 338 р.

Trent W. P., Wells B. W. Colonial Prose and Poetry in 3 Volumes. Volume 1. New York, NY : Thomas Y. Crowell & Co, 1901. 287 p.

Tyler M. C. A History of American Literature during the Colonial Time. New York, NY : G. P. Putnam’s Sons, 1897. 292 p.

Ward N., Lawrence C. The Simple Cobler of Aggawam in America (1647). New York, NY : Scholars’ facsimiles & reprints, 1937. 80 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23