М.О. ЛОССЬКИЙ ПРО ЄДНІСТЬ МІФОЛОГІЧНОГО І НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ: ДО ПРОБЛЕМИ ОДУХОТВОРЕНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Олександр Ткаченко

Ключові слова:

Абсолют, міф, міфологічна свідомість, наукове знання, одухотворена раціональність, розум, раціональність, релігія

Анотація

Розмірковуючи про сутність одухотвореної раціональності, автор звертається до філософського спадку М.О. Лосського, який на основі ідеал-реалістичної філософії прагнув подолати обмеже-ність сучасної «науковості». Усвідомлюючи, що міфи можуть ввести в оману і можуть бути свідомо використані на зло, ми переконані в тому, що поетичність, уявність, фантазія глибоко вкорінені в сутність людського духу і міфологічний світогляд не обмежує, не притупляє як буденну свідомість, так і наукове знання, уможливлюючи зв’язок з Абсолютом.

Посилання

Батіщев Г.С. Діалектичні рядки / Г.С. Батіщев // Філософська і соціо-логічна думка. – 1993. – № 4. – С. 84 – 85.

Возняк В.С. Співвідношення розсудку і розуму як філософсько-педа-гогічна проблема : монографія / В.С. Возняк. – Дрогобич : Редакційно-видав-ничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, 2008. – 357 с.

Гатальська С.М. Філософія культури : підручник / С.М. Гатальська. – К. : Либідь, 2005. – 328 с.

Даренський В.Ю. Воцерковление разума (парадигмальный принцип русской класической философии) / В.Ю. Даренський // Колізії синтезу філо-софії і релігії в історії вітчизняної філософії (до 180-річчя Памфіла Юркевича та 130-річчя Семена Франка). Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. Вип. 7. – Полтава : АСМІ, 2007. – C. 567 – 581.

Игумен Вениамин (Новик). Некоторые трудности восприятия фило-софии В.С. Соловьёва в России [Электронный ресурс] // Сайт «Библейско-богословский институт св. апостола Андрея». – Режим доступа : http://www. standrews.ru/index-ea=1&ln=1&shp=1&chp=showpage&num=377

Мовчан В.С. Глобалізація: до проблеми морального критерію процесу / В.С. Мовчан // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич : Науково-видавничий центр ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – С. 43 – 53.

Лосский Н.О. «Мифическое» и современное научное мышление. [Элек-тронный ресурс] / Н.О. Лосский // Путь. – 1928. – № 14. – С. 31 – 55. – Режим доступа : http:// omiliya.org/article/mificheskoe-i-sovremennoe-nauchnoe-myshle-nie-n-losskii.html

Лосский Н.О. Обоснование интувитивизма [Электронный ресурс] / Н.О. Лосский // Сайт «ЛитМир – Электронная Библиотека». – Режим доступа : https://www. litmir.co/br/?b=82420

Лосский Н.О. Техническая культура и христианский идеал [Элек-тронный ресурс] / Н.О. Лосский // Путь. – 1928. – № 9. – С. 3 – 13. – Режим доступа : http://www.odinblago.ru/path/9/1/

Петрушенко В. Абсолютне як іманентне свідомості: людські надба-ння чи втрати? [Електронний ресурс] / В. Петрушенко. – Режим доступу : http://7promeniv.com.ua/ naukovi-doslidzhennia/mizhdystsyplinarnyi-zhurnal/202-2013-vipusk-1/1117viktor-petrushenko-absoliutne-iak-imanentne-svidomosti.html

Юркевич П.Д. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта / П.Д. Юркевич // Юркевич П.Д. Философские произведения / П.Д. Юркевич. – М., 1990. – С. 466 – 526.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-17