НАУКОВА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ НОВОГО ЧАСУ ЯК ТРАНСФОРМОВАНИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ СХОЛАСТИЧНИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

  • Тетяна Єрошенко

Ключові слова:

наука, раціональність, схоластика, теорія істини, собор, трансценденталії, дискурс

Анотація

Стаття присвячена особливостям схоластичної теорії істини, які зумовили під час секуляризаційних процесів перехід від хрис-тиянського схоластичного дискурсу до наукової раціональності Нового часу. Розглядаються такі риси, як принципова пізнаваність істини, незмінність законів функціонування світу, фіксація істини конциліарним шляхом на соборах тощо. Автор стверджує, що наукова раціональність постала завдяки розгалуженню схоластичної теології на два річища і поступовому зосередженні тільки на при-родній теології.

Посилання

Ахутин А.В. Европа – форум мира / А.В. Ахутин. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. – 88 с.

Гайденко П.П. Западноевропейская наука в средние века / П. Гай-денко, Г. Смирнов. – М. : Наука, 1989. – 352 с.

Гайденко П.П. Христианство и генезис новоевропейского естество-знания / П. Гайденко // Философско-религиозные истоки науки. – М. : Мар-тис, 1997. – С. 44 – 87.

Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV века / Этьен Жильсон ; пер. с фр. ; общ. ред., послесл. и примеч. С.С. Неретиной. – 2-е изд. – М. : Культурная революция, Республика, 2010. – 678 с.

Круглов А.Н. Трансценденталии / А. Круглов // Новая философская энциклопедия. – Т. 4. – М. : Мысль, 2010. – С. 92 – 93.

Кун Т. Структура научных революций / Томас С. Кун ; пер. с англ. И.С. Налетова. – М. : Прогресс, 1977. – 301 с.

Гроссетест Роберт. Об истине / Роберт Гроссетест ; пер. А. Апполо-нова // Антология средневековой мысли (Теология и философия европейс-кого Средневековья) : в 2 т. / под ред. С.С. Неретиной. – СПб. : РХГИ, 2002. – Т. 2. – С. 12 – 24.

Бэкон Роджер. Opus Tertium / Роджер Бэкон ; пер. А. Апполонова // Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Сред-невековья) : в 2 т. / под ред. С.С. Неретиной. – СПб. : РХГИ, 2002. – Т. 2. – С. 89 – 121.

Соколов В.В. Средневековая философия : учебное пособие для фило-софских факультетов и отделений университетов / В.В. Соколов. – М. : Высшая школа, 1979. – 448 с.

Оккам Уильям. Избранное / Уильям Оккам ; пер. с лат. А.В. Апполо-нова и М.А. Гарнцева. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 272 с.

Экхарт Майстер. Книга божественного утешения / Майстер Экхарт ; пер. с нем. и сост. М.Ю. Реутин // Трактаты и проповеди. – М. : Наука, 2010. – С. 40 – 66.

Buridan John. Certainty and Truth / John Buridan // Philosophy in the Middle Ages: The Christian, Islamic, and Jewish Traditions / edited by Arthur Hyman, James J. Walsh, and Thomas Williams. – Indianapolis / Cambridge : Hackett Publishing Company, 2010. – P. 689 – 691.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-17