РЕІНКАРНАЦІЯ РАДЯНСЬКИХ МІФІВ У СУЧАСНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ

Автор(и)

  • Ольга Гойман

Ключові слова:

інформаційна війна, міфологія, міфотворчість, міф, свідомість, ментальність

Анотація

У статті висвітлено основні аспекти і причини поновлення інформаційної війни з боку Російської Федерації. Стисло окреслено провідні риси ментальності росіян як підґрунтя російської міфо-логії. Проаналізовано радянські міфи, які нині функціонують в інформаційному просторі Російської Федерації, а також в інди-відуальній і масовій свідомості російських громадян.

Посилання

Бандерофобия в русском сознании : [зб. статей]. – К. : Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2014. – С. 75.

Бердяев H.A. Русская идея / H.A. Бердяев // Вопросы философии. – 1990. – № 1. – С. 77 – 144.

Борисенко В. Антидержавні міфи в українській державі / В. Бори-сенко // Урок української. – 2002. – № 7 (41). – C. 8 – 12.

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психологічного повсякдення) / О. Донченко, Ю. Рома-ненко. – К. : Либідь, 2001. – 334 с.

Кінан Е. Російські історичні міфи / Е. Кінан ; [пер. з англ.] – К. : Критика, 2001. – 283 с.

Косаренко-Косаревич В. Московський сфінкс: міф і сила в образі Сходу Європи / В. Косаренко-Косаревич. – К. : Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2012. – 510 с.

Могильницька Г.А. Міфотворчість як обґрунтування історичного маро-дерства / Г.А. Могильницька. – Броварі : Українська ідея. – 2009. – 184 с.

Почепцов Г.Г. Психологические войны / Г.Г. Почепцов. – М. : «Рефл-бук» ; К. : «Ваклер», 2000. – 528 с.

Станчак О. Росія: Міфотворчість як деструктивний фактор в історії / О. Станчак // Вісник Львівського університету. Серія журналістики. – 2006. – Вип. 28. – С. 216 – 224.

Чумак В. Міфи сучасної України / В. Чумак // Україна молода. – № 130, 17.07.2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. umoloda.kiev.ua/number/1697/163/59931/. – Назва з екрану.

Шевельов Ю. Москва. Марасєйка / Ю. Шевельов [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : http://www.parafia.org.ua/2013/10/01/yurij-shevelov-moskva-marosejka/. – Назва з екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-17