СВІДОМІ ТА НЕСВІДОМІ ЧИННИКИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

Автор(и)

  • Жанна Янко

Ключові слова:

художній твір, духовність, соціальне пізнання, соціальні реалії, творчий процес, автор

Анотація

У статті зроблено спробу з’ясувати діалектичний зв’язок свідомих і несвідомих аспектів у процесі пізнання соціальних реалій та трансформації їх у художній творчості. Акцентується увага на духовних аспектах реалістичного та модерністичного мистецтва та соціальних фактів. Зауважується, що творчий процес є діяльним пізнавальним процесом, який здійснює митець. Результатом соціального пізнання є поява нової художньої реаль-ності, яка твориться свідомими та несвідомим засобами.

Посилання

Біленко Т. Феномен слова в українських реаліях (філософський аспект) : [монографія] / Т. Біленко. – К. : Знання України, 2003. – 432 с.

Вітґенштайн Л. Tractatus logіco-phіlosofіcus : Філософські дослід-ження / Л. Вітґенштайн. – К. : Основи, 1995 – 311 с.

Димитрова Л.М. Філософія історії: від Полібія до Л. Гумільова. – [монографія] / Л.М. Димитрова. – К. : ІЗМН, 1997. – 200 с.

Кримський С.Б. Архетипи української культури / С.Б. Кримський // Фе-номен української культури : зб. наук. праць. – К. : Фенікс, 1996. – С. 90 – 112.

Лотман Ю.М. Текст в тексте / Ю.М. Лотман // Лотман Ю.М. Избр. статьи : в 3 т. – Т. 1 : Статьи по семиотике и типологии культуры / Ю.М. Лотман. – Таллинн : Б.и., 1992. – С. 130 – 165.

Новіков Б. Творчість як спосіб здійснення гуманізму : [монографія] / Б. Новіков. – К. : НТУУ «КПІ», 1998. – 310 с.

Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж.П. Сартр // Сумерки богов / Ж.П. Сартр. – М. : Мысль, 1989. – С. 319 – 344.

Скотний В. Філософія освіти: екзистенція ірраціонального в раціо-нальному : [монографія] / В. Скотний. – Дрогобич : Вимір, 2004. – 348 с.

Скотний В.Г. Раціональне та ірраціональне в науці й освіті [Текст] / В. Скотний. – К. – Дрогобич : Коло, 2003. – 288 с.

Фізер І.М. Поезія, критика, дійсність / І.М. Фізер // Березіль. – 1991. – № 4. – C. 146 – 162.

Франко І. Із секретів поетичної творчості / І. Франко // І. Франко. Зібр. тв. : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 45 – 119.

Чалмерс Девід. Сміливо зустрічаючи проблему свідомості (1995) / Девід Чалмерс ; [пер. з англ. У. Лущ] // Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку / за наук. редак. А.С. Синиці. – Львів : Літопис, 2014. – С. 297 – 336.

Юнґ К.-Ґ. Психологія і поезія / К.-Ґ. Юнґ ; [пер. Івана Герасима] // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. − С. 91 – 108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-17