ІДЕОЛОГІЧНІ ПОШУКИ ГАВРИЇЛА КОСТЕЛЬНИКА У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Автор(и)

  • Ірина Мірчук

Ключові слова:

Гавриїл Костельник, українська філософська думка, українська духовна культура, українська національна справа, українська національна ідентичність, ідеологічні пошуки

Анотація

Доктор філософії Гавриїл Костельник, один із найосвіченіших та найавторитетніших священиків Української греко-католицької церкви на Західній Україні кінця 1920 – початку 1940-х рр., у своєму житті і пастирському служінні був щирим і послідовним при-хильником української національної ідеї. Його погляди на місце і роль УГКЦ у визвольних змаганнях українського народу у міжвоєнний період становлять важливу складову наукової спадщини видатного львівського мислителя і є практично невичерпним джерелом для розвитку та збереження української духовності.

Посилання

Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини : збірник наукових праць. – Львів − Ужгород : Гражда, 2007. – 526 с.

Гірник О. Пошук ідентичності як «principum movens» творчості Гавриїла Костельника / О. Гірник // Костельник Г. Ultra posse. Вибрані твори / Г. Кос-тельник ; упорядкування та передмова о. Олега Гірника ; дизайн серії Надії Пономаренко. – Серія Ucrainica: ad fontes. Книга ІІІ. – Ужгород : Ґражда, 2008. – С. 17 – 89.

Загребельний І. Отець Гавриїл Костельник: актуальність позаконфе-сійного вивчення / І. Загребельний // Релігія в Україні. 23.09.2013. [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.religion.in.ua/main/bogoslovya/ 23380-otec-gavriyil-kostelnik-aktualnist-pozakonfesijnogo-vivchennya.html

Костельник Г. Ultra posse. Вибрані твори / Г. Костельник ; упоряд-кування та передмова о. Олега Гірника ; дизайн серії Надії Пономаренко. – Серія Ucrainica: ad fontes. Книга ІІІ. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 400 с.

Костельник Гавриїл. Встань, Україно! Пісні неволі й визволення / Г. Костельник. – Львів : «Діло», 1918. − 40 с.

Костельник Гавриїл. Чому я став українцем / Г. Костельник // Передрук з «Діла». – Львів, 1935. – 15, 16, 18, 19, 20 жовтня. – 36 c.

Костельник Гавриїл. Релігійні фалші нових часів / Г. Костельник // Відбитка з «Ниви». Львів, 1937. 33 с.

Костельник Гавриїл. У відповідь проф-ви Станіславови Смольці з нагоди єго книжки «Die reussische Welt» / Г. Костельник // Передрук з «Ниви». Львів, 1917. 63 с.

Костельник Г. Яка наша народна назва? / Г. Костельник ; упоряд-кування та передмова о. Олега Гірника ; Дизайн серії Надії Пономаренко // Ultra posse. Вибрані твори. – Серія Ucrainica: ad fontes. Книга ІІІ. – Ужгород : Ґражда, 2008. – С. 165 – 167.

Кубійович В. Енциклопедія українознавства / В. Кубійович. – Париж – Нью-Йорк : Молоде життя, 1962 ; Перевидання в Україні. – Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1994. – Т. 4. − С. 1200 – 1600.

Мадей Н. Концепція Української греко-католицької церкви Г. Костель-ника / Н. Мадей // Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини : збірник наукових праць. – Львів – Ужгород : Ґражда, 2007 – С. 175 − 182.

Мушинка М. Співпраця Гавриїла Котельника з «Українською Загаль-ною Енциклопедією» / М. Мушинка // Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини : зб. наукових праць. – Львів – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 163 – 169.

Пагіря О. Гавриїл Костельник та ОУН: проблема стосунків (1941 – 1948 рр.) / О. Пагіря [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv. gov.ua/handle/123456789/41472

Стасюк Олександра. Хто згладив Костельника? / О. Стасюк // Фран-кова криниця. − № 51 (103). – 20 грудня 1991 року.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-17