ДИСКУРС ПРО ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЮ

Автор(и)

  • Віктор Левицький

Ключові слова:

дискурс, рефлексія, індустріалізація, модерн, техніка

Анотація

У статті розглянуто основні тенденції розвитку дискурсу про індустріалізацію та роль техніки в модерному життєсвіті. Роз-глянуто теорії індустріалізації та філософії техніки, починаючи від М. Гайдеґґера та П. Друкера, та закінчуючи сучасними тео-ретиками. Автор стверджує, що наявність дискурсу про індустріа-лізацію, передовсім про техніку та техногенну цивілізацію, є не-від’ємним атрибутом Модерну і відчутно впливає на подальшу траекторію розвитку сучасного світу.

Посилання

Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество : пер. с англ. / Дж. Гэл-брейт. – М. : ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига» ; СПб. : Terra Fantastica, 2004. – 602 с.

Сучасна зарубіжна соціальна філософія : хрестоматія. – К. : Либідь, 1996. – С. 8 – 24.

Эллюль Ж. Технологический блеф / Ж. Эллюль // Это человек : анто-логия. – М. : Высш. шк., 1995. – С. 265 – 295.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл ; пер. с англ. – М. : Academia, 2004. – 788 с.

Наука и социальная картина мира. К 80-летию академика В.С. Стё-пина / под ред. В.И. Аршинова, И.Т. Касавина. – М. : Альфа-М, 2014. – 768 с.

Вопросы философии / Российская академия наук. – Изд-во «Наука». – 2015. – Выпуск 3. – 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-17