РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТУ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

  • Геннадій Стасюк

Ключові слова:

освіта, політика, інновації, регіональна освітня політика

Анотація

У статті розкривається сутність освітніх інновацій, визначено зміст інноваційної освітньої політики на регіональному рівні. Проаналізовано види регулювання інноваційної діяльності в галузі освіти. Серед іншого визначені фактори інноваційних процесів в освіті регіону, які обумовлюють перехід до сталого інноваційного розвитку регіональної системи освіти, де інноваційна освітня політика в цілях підготовки конкурентоспроможних професійних кадрів повинна вирішити ряд завдань.

Посилання

Іванюк І.В. Освітня політика : навч. посіб. / І.В. Іванюк. – К. : Таксон, 2006. – 226 с.

Об инновационном опыте зарубежных стран в обеспечении качества высшего образования и интернационализации учебного процесса // Инно-вационность вуза : материалы научных исследований, выполненных МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках проекта ФПРО 2005 года и национального проекта 2006 года. – М. : МГУ, 2007. – 232 с.

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності // Офіційний сайт ВРУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/z0946-00

Петренко Н.И. Организация и механизм финансирования иннова-ционных проектов в сфере малого предпринимательства / Н.И. Петренко. – К. : Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, 1997. – С. 21.

Сірий Є.В. Інноваційний розвиток освіти в Україні: розгортання проблеми та засадницькі орієнтири / Є.В. Сірий // Актуальні проблеми соціо-логії, психології, педагогіки : збірник наукових праць. – К., 2010. – С. 65 – 77

Філіппова В.Д. Імперативи і пріоритети політики української держави в галузі вищої освіти / В. Філіппова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць. – Херсон, 2012. – Вип. 1 (8). – С. 203 – 208.

Хуторской А.В. Педагогическая инноватика / А.В. Хуторской. – М. : Академия, 2008. – 256 с.

Silver Harold. Managing to Innovate in Higher Education / Harold Silver // British Journal of Educational Studies. – 1999. – Vol. 47. – P. 145 – 156.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-17