ДИСКРИМІНАЦІЯ В УКРАЇНІ: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

Автор(и)

  • Олена Бичковʼяк

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.34.120328

Ключові слова:

дискримінація, суспільство, права людини, демократія стигма, євроінтеграція, УПО

Анотація

У статті висвітлюється зміст та значення поняття «дис-кримінація» та його актуальність для сучасних українських реалій. Також описано ті алгоритми протидії дискримінації, які успішно застосовуються США та європейськими країнами. Особливий ак-цент зроблено на процедурі УПО (універсальний періодичний ог-ляд), що цьогоріч проходитиме Україна та результати якого дуже важливі для подальшого напряму в протидії дискримінації в нашій країні. Також названо основні ознаки, за якими найчастіше дискри-мінуються люди в Україні.

Посилання

Дискримінація в Україні : узагальнені дані за 2014 – 2015 роки [Електронний ресурс] // Сайт Майдан. – Режим доступу : http://maidan. org.ua/2016/02/dyskryminatsiya-v-ukrajini-uzahalneni-dani-za-2014-2015-roky/

Сайт Українська Гельсінська спілка з прав людини [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу : https://helsinki.org.ua.

At the Committee on Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine, a Working Group on Monitoring the State of Implementation of the National Human Rights Strategy was established [Електронний ресурс] // Site of Ukrainian Helsinki human rights union. – Режим доступу : https:// helsinki.org.ua/en/?id=1311597672.

Дискримінація в Україні – поодинокі факти чи системна проб-лема, з якою може зіштовхнутися кожен? [Електронний ресурс] // Сайт Українська Гельсінська спілка з прав людини. Від 30.01.2013 р. – Режим доступу : https://helsinki.org.ua/articles/dyskryminatsiya-v-ukrajini-poody noki-fakty-chy-systemna-problema-z-yakoyu-mozhe-zishtovhnutysya-kozhen/

Дискримінація по-українськи: проблема існує, але її не існує [Електронний ресурс] // Сайт Українська Гельсінська спілка з прав людини. Від 27.07.2011 р. Режим доступу : https://helsinki.org.ua/articles/ dyskryminatsiya-po-ukrajinski-problema-isnuje-ale-jiji-ne-isnuje.

Сайт Amnesty International Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://amnesty.org.ua.

Що таке дискримінація [Електронний ресурс] // Сайт Amnesty International Ukraine. – Режим доступу : http://amnesty.org.ua/materiali/ materiali-kampaniyi/shho-takediskriminatsiya/

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 32. – Ст. 412. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5207-17.

Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс] // Сайт Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/995_015.

Расова дискримінація в Україні: чи очевидний прогрес? [Елек-тронний ресурс] // Сайт UNDP. Україна. – Режим доступу : http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/articles/2016/07/26/racial-dis crimination-in-ukraine-is-progress-evident-.html.

Сайт Дискримінація обмежує протидій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://discrimi.net.

Запуск третього циклу процесу УПО в Україні: почнемо з альтернативного погляду [Електронний ресурс] // Сайт Демократичне врядування, права людини і розвиток громадянського суспільства. Портал практик. – Режим доступу : http://dhrp.org.ua/uk/news/1717-20170419-ua.

Ейджизм в Україні: круглий стіл [Електронний ресурс] // Сайт Харківський інститут соціальних досліджень. – Режим доступу : http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1342780581.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23