ІВАН ФРАНКО ПРО ТИП СУСПІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ – ГАРАНТ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Богдана Круглій

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.34.120333

Ключові слова:

свобода, особистість, національна справед-ливість, суспільно-політичний устрій, рівність, соціалізм, сус-пільна свідомість

Анотація

У статті висвітлено погляди І. Франка на ідею незалеж-ності українського народу як необхідну умову існування нації та способи її втілення шляхом віднайдення відповідного суспільного устрою як гаранта свободи і рівності. Проаналізовано позицію І. Франка щодо сучасних йому суспільно-політичних устроїв з огляду можливості їхнього впровадження в процеси українського національного державотворення з метою поступу українського народу до свободи.

Посилання

Гвоздовський В. Утвердження національної ідеї в суспільно-політичних поглядах Івана Фрака / В. Гвоздовський // Визвольний шлях. – 2002. – № 7. – С. 78–85.

Кондратюк К. Громадсько-політична діяльність І. Франка / К. Кондратюк // Мандрівець. – № 4. – 2006. – С. 15–18.

Луців Л. Іван Франко – борець за національну і соціальну справедливість / Лука Луців. – Нью-Йорк, Джерзі Ситі : Свобода, 1967. – 653 с.

Макровський І. Державотворчі ідеї І. Франка / І. Макров-ський // [Серія «Українська національна ідея. Дослідження, переклади, публікації». Випуск Х]. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦіТ при нац. університеті ім. В. Стефаника, 2007. – 52 с.

Павличко Д. Іван Франко – будівничий української держав-ності / Д. Павличко // Українська мова та література в середніх школах, гімназіях та ліцеях. – № 6. – 2006. – С. 106–122.

Пашук А. Філософський світогляд І. Франка : монографія / А. Пашук. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 432 с.

Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. / І. Франко. – К. : Нау-кова думка, 1986. – Т. 45. – 574 с.

Франко І. Україна irredenta / І. Франко // Вибрані твори : в 3-х т. – Т. 3 : Літературознавство і публіцистика / [ред. колегія: В. Скотний та ін. ; упорядник О. Баган]. – Дрогобич : Коло, 2004. – С. 378–393.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23