КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Оксана Шипко

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.34.120345

Ключові слова:

університет, концептуальні засади, інтер-націоналізація, комунікаційна діяльність, Болонський процес

Анотація

У статті визначено й обґрунтовано концептуальні засади комунікаційної діяльності сучасного університету в умовах інтер-націоналізації вищої освіти у конкретизації таких компонентів: виклад системи понять про процес цієї діяльності, визначення теоретико-методологічних настанов, мета, шляхи реалізації, суб’єкти взаємодії, змістове наповнення, форми реалізації, кри-терії оцінювання отриманих результатів.

Посилання

Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 37 – 38; Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VІІІ від 05.09.2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Концептуальні засади та напрями розвитку вищої освіти в Україні. Роз’яснення від 14.10.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0067323-11.

Луговий В.І. Гальмівні чинники інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейський освітній простір / В.І. Луговий // Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : мо-нографія / за заг. ред. Ф.Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 560 с. – С. 84–97.

Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / В.Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Федорченко Ю. Проблема університету: чи існують в Україні університети? [Електронний ресурс] / Ю. Федорченко. – Режим досту-пу : https://osvita.ua/vnz/56402/

Dmitrishin A. Deconstructing Distinctions. The European Univer-sity in Comparative Historical Perspective / A. Dmitrishin // UPF Journal of World History. – Entremons : Universitat Pompeu Fabra, 2013. – № 5. – P. 1–18.

Jaschik Scott. Globalization and Academic Values / Scott Jaschik [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.insidehighered. com/news/2012/04/20/international-university-group-seeks-focus-values-glo bal-higher-ed-projects.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23