ФІЛОСОФІЯ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Валентина Бодак Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.40.200795

Ключові слова:

вчитель, критичне мислення, навчальна дисципліна, філософія, філософування, фахова підготовка

Анотація

Метою статті є виявлення та обґрунтування ролі і значення філософії як навчальної дисципліни у процесі фахової підготовки сучасного вчителя. Методологія. Для реалізації поставленої мети використовувалися соціально- філософські методи конкретності, системності та історизму, а також ідеї і принципи філософської антропології і соціальної психології. Наукова новизна. Наголошено, що в сучасній системі освіти існує протиріччя між необхідністю і потребою утвер- джувати компетентнісну, особистісно орієнтовану парадиг- му і домінуванням «знаннєвої», заснованої на репродуктивно- му підході парадигми. Доведено, що така ситуація витіснила філософію як навчальну дисципліну на периферію навчального процесу фахової підготовки сучасного вчителя, обмежила його та потенційних учнів вповні отримати навички філософування та критичного мислення і здатність до самотворення. Виснов- ки. В умовах реформування системи освіти в Україні (2016–2029), утвердження вимог Нової української школи необхідно створити умови для навчання, виховання і розвитку особистості шляхом філософування, що забезпечить формування в учнів необхідних компетенцій, зокрема для занять філософією в закладі вищої освіти. Історико-хронологічне чи проблемне вивчення філософії у процесі фахової підготовки бакалаврів та магістрів сприятиме формуванню навичок теоретико-методологічного аналізу, професійних компетенцій, зокрема критичного мислення, європейської культурної ідентичності, емпатії.

Посилання

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи (2016). Взято 2 грудня 2019 р. URL : https://base.kristti.com.ua/?p=1129.

Педагогічна Конституція Європи (2015). Взято 12 листопада 2019 р. URL : https://svitovid6.webnode.com.ua/news/pedagogichnakonstitutsiya-jevropi/.

Роджерс К. Эмпатия. В.К. Вилюнас, Ю.Б. Гиппенрейтер. Психология эмоций. С. 274–276. Москва : Изд-во Моск. Университета, 1984.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-01