ДІАЛЕКТИКА: ПРИНЦИП ВСЕЗАГАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Автор(и)

  • Володимир Возняк Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.40.200798

Ключові слова:

діалектика, розвиток, всезагальне, всеза- гальний зв’язок, всеєдність, негативна єдність, позитивна всеєдність

Анотація

Мета роботи. У статті окреслюється той вимір теоретичної діалектики, що стосується змісту одного з провідних її принципів – принципу всезагального зв’язку. Потрібно якісно актуалізувати поняття «всезагальний зв’язок», позбавляючи його нашарувань «діаматівського» тлумачення. Методологія. Засобами реалізації поставленої мети постає активація діалектичного поняття «всезагального» та залучення концепту «всеєдність», саме через який можна адекватно розкрити діалектичний принцип всезагального зв’язку. Останній рішуче протистоїть номіналістичному тлумаченню сущого, за якого окремість (одиничне) так чи інакше ізолюється від необхідних зв’язків у складі певних цілісностей. У статті залучені цікаві й змістовні міркування Ніколая Кузанського та Володимира Соловйова. Наукова новизна. Адекватне розуміння всеєдності як такої уможливлює розуміння способу взаємозв’язків кожного «щось» у складі сущого, тим самим орієнтуючи мислення на охоплення таких зв’язків, на бачення і вбачання присутності в одному всього іншого. Останнє передбачає теоретично адекватне розуміння категорії «ідеальне», адже одне присутнє в іншому, врешті-решт – усе присутнє в кожному саме ідеальним чином, а не речово-матеріальним. Тим самим стаття здатна повернути увагу академічної філософської спільноти до традицій високої діалектики, яка постає всезагальним методом мислення реаль- ностей людського буття. Висновки. Розкриття принципу все- зального зв’язку через концепт «всеєдність» здатне істотним чином долати «діаматівський» позитивістський спадок і орієнтувати теоретичне мислення на занурення у справжній контекст того, з чим має справу висока діалектика.

Посилання

Возняк В.С. Співвідношення розсудку і розуму як філософсько-педагогічна проблема : монографія. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана-Франка, 2008.

Возняк В.С. Особенности диалектического понимания категории «развитие». Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія». Вип. 34, с. 32–43, 2017. Дрогобич : Ред.-вид відділ ДДПУ імені Івана Франка.

Возняк В.С. & Гусева Н.В. Диалектика духовной реальности. Философско-методологические исследования и воспоминания как клеточка духовных перспектив. Усть-Каменогорск : Изд-во Казахстанско-американского свободного университета, 2016.

Гегель, Г.В.Ф. Наука логики. Т. 1. Москва : Мысль, 1970.

Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Т. 3. Москва : Мысль, 1972.

Ильенков Э.В. О всеобщем. Философия и культура. Москва : Политиздат, 1991. с. 320–339.

Кузанский, Николай. Об учёном незнании. Сочинения: в 2 т. Т. 1 (с. 87-184). Москва : Мысль, 1979.

Ліпін М.В. Освіта в модифікаціях сучасного світу. Київ : Київський нац. торг.-екон. економ. ун-т, 2018.

Лобастов Г.В. Диалектика разумной формы и феноменология безумия. Москва: Русская панорама, 2012.

Михайлов Ф.Т. О диалектике. Михайлов Ф.Т. Избранное (с. 156–182). Москва : Индрик, 2001.

Петрушенко В.Л. (2005). Філософія знання: онтологія, епістемологя, аксіологія. Львів : Асхіл, 2005.

Cоловьев В.С. Первый шаг к положительной эстетике. В.С. Соловьев. Сочинения: в 2 т. Т. 2. с. 548–555. Москва: Мысль, 1990а.

Соловьев В.С. (1990b). Красота в природе. В.С. Соловьев. Сочинения: в 2 т. (Т. 1, с. 351–389). Москва : Мысль.

Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал. В.С. Соловьев. Сочинения: в 2 т. Т. 2, с. 581–756. Москва : Мысль. 1990c.

Соловьев В.С. Лекции по истории философии. Вопросы философии, Вып. 6, с. 76–127. 1989d.

Хайдеггер М. Ницше. Т. 1. Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2006.

Хоружий С.С. Жизнь и учение Льва Карсавина. Л. Карсавин. Религиозно-философские сочинения: в 2 т. (Т. 1, с. V–LXXIII). Москва : Мысль, 1992.

Bekharst D. Consciousness and revolution in soviet philosophy From the Bolsheviks to Evald Ilyenkov. New-York, Cambridge university press, 1991.

Zsizsek, Slavoj. (2018). Evald Ilyenkov’s cosmology: the point of madness of dialectical materialism. Retrieved from https://thephilosophicalsalon.com/evald-ilyenkovs-cosmology-the-point-of-madness-of-dialectical-materialism/.

Oittinen, Vesa. (2011). Evald Ilyenkov, the Soviet Spinozist. Dialectics of the Ideal. Evald Ilyenkov and Creative Soviet Marxism. Ed. Alex Levant and Vesa Oittinen Retrieved from https://doi.org/10.1163/9789004246928_006.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-01