ПРО ПРОБЛЕМУ ЛЮБОВІ ДО ДАЛЕКОГО У ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДАХ Ф. НІЦШЕ ТА С. ФРАНКА

Автор(и)

  • Анастасiя Мельник Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.40.200824

Ключові слова:

Ф. Ніцше, С. Франк, «любов до ближнього», «любов до далекого», мораль, ідеал, співпереживання, Надлюдина, Інший, свобода

Анотація

Мета роботи. У статті ставиться завдання роз- крити антропологічний зміст проблеми «любові до далекого» у філософських поглядах Ф. Ніцше через одну з найвідоміших спроб окреслити її С. Франком і подивитись на неї у світлі діалогічної традиції. Методологія. Для досягнення поставленої мети ми виходили з широкого кола різних філософських і загальнонау- кових методологічних підходів. Під час розгляду сутнісних ха- рактеристик «любові до далекого» залучені методи системно- структурного аналізу, текстологічного аналізу та філософської компаративістики. Наукова новизна. У статті запропоновано такий вимір розуміння далекого, коли він виступає як близький, по відношенню до якого ми зберігаємо дистанцію, тобто «далекого» можна розуміти як Іншого – як такого, хто володіє інакшістю по відношенню до кожного Я, але в той же час рівноцінний йому, так само особистісно-самодостатній. Саме тому таке визнання не є ані егоїзмом слідування самому собі, ані альтруїзмом дії заради іншого – є переоцінкою існуючих принципів у слідуванні творчому принципу Надлюдини. Висновки. У контексті діалогічного прочитання Ніцше Франком, яке запропоноване у статті, слід зазначити центральни- ми тезами такого прочитання протест Ніцше проти морального примусу і наполягання на моралі, вільній від страху покарання або очікуванні нагороди, що відповідає принципам утилітаризму. Принципи недоторканності особистості і неприпустимості тиску на неї стали керівними для Франка у його подальшій творчості, і слідування їм вводить його спадок у діалогічну традицію.

Посилання

Бартусяк П. Турбулентна рекурсія, або Професор Челенджер читає Ніцше біля дельти ріки. Філософська думка. 2011. 4. С. 143–144.

Достоевский Ф. Братья Карамазовы. В 2 томах. Київ : Київський будинок книг, 2018.

Дубровная Е.О. Столкновение двух нравственных парадигм: «любви к ближнему» и «любви к дальнему». Ученые записки Казанского Университета. 2014. 156, кн. 1. С. 43–47.

Жаворонков А.Г. Идея человека у Ф. Ницше с (анти)антропологической точки зрения Философский журнал. 2019. Т. 12, 1. С. 48–62.

Кебуладзе В., & Лютий Т. Окремі концепти філософування Фридриха Ніцше Філософська думка. 2016. 6. С. 143–144.

Кебуладзе В. Переклад твору Фридриха Ніцше «Ранкова зоря». Філософська думка. 2018. 3. С. 115–119.

Киселева Е.С. Ф. Ницше в раннем творчестве Франка. Вестник РУДН. 2013. 1. С. 91–97.

Кобець Р. Виднокола «декадентського нігілізму». Пізній Ніцше і криза європейської культури. Філософська думка. 2015. 1. С. 90–100.

Конев В.А. Антропологический проект С.Л. Франка. Вестник СамГУ. 2015. 1. С. 9–14.

Ницше Фр. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. Сочинения в двух томах. 1996. Т. 2. Москва : Мысль, 1996. С. 5–237

Рахмановская Е.А. Проблема целостности человека в трактовке Ф. Ницше. Философская школа. 2019. 8. С. 55–62.

Рыбас А.Е. С. Л. Франк и этика «любви к дальнему». Мысль. 2014. 16. С. 106–117.

Сартр Ж.-П. (Б.р.). За закрытыми дверями. URL : http://booksonline.com.ua/view.php?book=49862&page=14.

Синеокая Ю.В. Восприятие идей Ницше в России: основные этапы, тенденции, значение». 1999. URL : http://www.nietzsche.ru/around/russia/ideas/?curPos=2.

Спирова Э.М. Антропологический смысл эстетической теории Ф. Ницше. Философская школа. 2018. 6. С. 40–46.

Франк С. (1990). Фр. Ницше и этика «любви к дальнему». Сочинения. Москва : Правда, 1990. С. 6–64.

Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков : Фолио, 2003.

Ясперс К. Ницше и христианство. Москва : Медиум, 1994.

Burchat, Cari. Nietzsche and Deleuze: On the Overman, the Nomad and the Eternal Recurrence. Trent University Graduate Thesis Collection. 2015. URL : http://digitalcollections.trentu.ca/objects/etd-386.

Chalklin, Harry P. A Nietzschean Interpretation of the Self in Psychological Continuity Inquiries Journal. 2019. Vol. 11 NO. 12. URL : http://www.inquiriesjournal.com/articles/1773/a-nietzschean-interpretation-of-theself-in-psychological-continuity.

Fathauer, Max W. A Philosophical Analysis of Otherness in Nietzsche’s Thus Spoke Zarathustra. Honors Theses. 2018. 466. URL : https://digitalcommons.bucknell.edu/honors_theses/466.

McPherson, D. (2016). Nietzsche, Cosmodicy, and the Saintly Ideal Philosophy The Royal Institute of philosophy. 2016. 91, 1, 39–67. DOI: https://doi.org/10.1017/S0031819115000509.

Young, Julian (ed). Individual and Community in Nietzsche’s Philosophy. New York : Cambridge University Press, 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-01