АРГУМЕНТ ДЕРЕКА ПЕРЕБУМА ПРОТИ СВОБОДИ ВОЛІ

Автор(и)

  • Руслан МИРОНЕНКО Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4700.41.18

Ключові слова:

фаталізм, Дерек Перебум, проблема свобо- ди волі, компатибілізм, аналітична філософія, інкомпатибілізм, детермінізм

Анотація

Метою статті є аналіз одного з основних аргументів проти існування «свободи волі» Дерека Перебу- ма і проведення критичного аналізу його складових частин. Аргумент складається з чотирьох уявних ситуацій: від більш фантастичної до максимально наближеної до реальності. Методологія. Під час здійснення аналізу і викладу розглянутої проблеми методологічними засадами дослідження стали теорія аргументації, еристика, критичне мислення, герме- невтичний аналіз. Наукова новизна. Інтерес до досліджень «теорії свідомості» не затихає вже кілька десятиліть, і кож- ного разу піднімається хвиля обговорень, особливо щодо фено- мена «свободи волі», яка є одним з аспектів цього широкого напряму. Оскільки в нашому науковому співтоваристві ця про- блема досліджена недостатньо глибоко, я обрав цього автора і його аргумент з огляду на цікавий і нестандартний підхід до цієї тематики. Крім того, сам аргумент спрямований на один із найбільш поширених напрямів, а саме компатибілізм, який поєднує детермінізм і свободу волі. Д. Перебум захищає позицію жорсткого детермінізму. Висновки. Д. Перебум використовує метод «мисленнєвого експерименту», настільки ж популярного в аналітичній філософії, як і у «філософському зомбі» Девіда Чалмерса. У самому «експерименті» передбачено зміни однієї (рідше – кількох) властивості нашого світу, щоби можна було простежити зміни, які спричинить ця модифікація. Такий акт – це робота з можливими світами, і головним критерієм є досяжність цього зміненого світу зі світу нашого. Всі 4 випад- ки зводяться до маніпуляції, кожен з них апелює до інтуїції щодо того, наскільки людина (у прикладі – це доктор Плам) мораль- но відповідальна за свої вчинки в зв’язку із зовнішнім впливом. Всі 4 випадки підводять нас до іншого аргументу, який мож- на сформулювати таким чином: агент, який приймає рішення, може брати на себе відповідальність, якщо він володіє повним контролем над своїм минулим, і в якому немає явищ, які можуть непередбачуваним чином впливати на прийняття рішень.

Посилання

Сепетий Д. Свідомість як суб’єктивність: таємниця Я. Книга 1 : Зомбі, комп’ютери та Абсолютний Дух. Запоріжжя : Просвіта, 2017. 304 с.

Сепетий Д. Свідомість як суб’єктивність: таємниця Я. Книга 2 : Привид у машині проти демона Лапласа. Запоріжжя : Просвіта, 2017. 284 с.

ван Інваген П. Нарис про свободу волі. Київ : Дух і Літера, 2016. 344 с.

Barnhill A. What is Manipulation? Manipulation: Theory and Practice /C. Coons, M. Weber (eds). N.Y. : Oxford University Press, 2014. Р. 51–72.

Hoefer C. Causal Determinism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy / E.N. Zalta (ed.). URL: https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/2015determinism-causal.

Dennett D. Freedom Evolves. London : Penguin Books, 2003.

Kane R. The Significance of Free Will. Oxford : Oxford University Press, 1996.

Locke D., Frankfurt H.G. Three Concepts of Free Action // Proceedings of the Aristotelian Society. Supplementary Volumes. 1975. Vol. 49. P. 95–125.

McKenna M., Coates J. (2015) Compatibilism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy / E.N. Zalta (ed.). URL: http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/compatibilism.

Mele A. Free Will and Luck. N.Y. : Oxford University Press, 2006.

Nelkin D.K. Making Sense of Freedom and Moral Responsibility. Oxford : Oxford University Press, 2011.

Pereboom D. Optimistic Skepticism about Free Will. The Philosophy of Free Will: Selected Contemporary Readings / P. Russell, O. Deery (eds). N.Y. : Oxford University Press, 2013. P. 421–449.

Pereboom D. Free Will, Agency and Meaning in Life. Oxford ; N.Y. : Oxford University Press, 2014.

Taylor R. Metaphysics. 1th ed. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1963.

Wisdom J. Problems of Mind and Matter. Cambridge : Cambridge University Press, 1934.

Woodward J. Causation and Manipulability. The Stanford Encyclopedia of Philosophy / E.N. Zalta (ed.). 2016. URL: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/causation-mani.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01