№ 38 (2019): Людинознавчі студії: збірник наукових праць. Серія «Філософія»