№ 40 (2020): Людинознавчі студії: збірник наукових праць. Серія «Філософія»