Головна

ISSN: 2522-4700 (print) 2522-4719 (online)

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Рік заснування: 2000

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 24075-13915Р від 02.08.2019 року.

Мова видання: українська, англійська, польська.

Періодичність: 2 раз на рік.

Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філософських наук (спеціальність 033 «Філософія») відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020 р. (додаток 5)

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються статті з актуальних проблем філософського знання. Особливу увагу звернуто на антропологічні виміри історико-філософського процесу, освітньо-педагогічного простору, соціально-культурних проблем сучасності. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також тих, хто цікавиться проблемами філософії, історії філософії, світової і вітчизняної духовної культури.

Збірник індексується в міжнародних базах даних: Google Scholar, Research Bib, ICI World of Journals, Index Copernicus International (ICV 2017 = 56.65; ICV 2018 = 73.92; ICV 2019 = 59.69). Кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier).

Відповідальний секретар: Ткаченко Олександр Анатолійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Адреса редакції: 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Тел.: +38 (096) 66 38 612

E-mail: editor@filos.dspu.in.ua